2011. március 4., péntek

French with Flowers

And again, credit goes to Cutepolish. If you want to watch the video which my mani was based on, click here. Just like last time, I changed some of the details, but the idea and the mani in general are hers :) Thank you again, Cutepolish!

És ismét az érdem Cutepolish-é. Ha meg akarjátok nézni a videót, ami alapján ez a manikűr készült, kattintsatok ide. Mint ahogy legutóbb, most is megváltoztattam egy-két apróságot, de az ötlet és úgy általában a dizájn az ő ötlete :) Köszönöm, Cutepolish!

Surprisingly, I was glad when I could get rid of the ranbow mani. I loved it until the last minute, but the polishes themselves didn't last, or I don't know. The white clouds literally cracked (not the "cool crackly-topcoat" way, but the "too thickly applied and the nail polish is too old, you suck"-way). They were not even white anymore, more like grey - which I have no idea how could have happened. To sum up, it was time to get rid of it, and to decide on my next design.

Meglepő módon örültem neki, amikor végül megszabadulhattam a szivárványos manikűrtől. Szerettem az utolsó percig, de maga a körömlakk nem tartott ki, vagy nem is tudom. A fehér felhők szó szerint berepedeztek (nem a "menő repedéses fedőlakk" módon, hanem a "túl vastagon vitted fel ráadásul a lakk is régi, szar vagy" módon). Nem is igazán voltak már fehérek, inkább csak szürkék - fogalmam sincs ez hogy történhetett. Magyarul ideje volt megszabadulni tőle, és eldönteni mi legyen a következő dizájn.

After this dreamy and cute design I wanted something simpler and more "mature", so I decided on this flowery pattern, but I was quite undecided about the base colour for a long time. I didn't want anything showy, like purple or blue, but I don't have any colour like the one Cutepolish uses for this design either. I have to admit, I'm not on good terms with pink, so I don't even have any sheer pink colours. I wanted to use the pair of my white Avon french polish, but it was so thick and I will so throw it out... unusable.

Ezután az álomszerű, aranyos kis dizájn után valami egyszerűbbet akartam és "komolyabbat", úgyhogy emellett a virágos minta mellett döntöttem, de elég sokáig nem tudtam, mi legyen az alapszín. Nem akartam semmi feltűnőt, mint mondjuk lilát vagy kéket, de nincs semmi hasonló színem, mint amit Cutepolish használt a dizájnhoz. Be kell ismernem, nem vagyok túl jó viszonyban a rózsaszínnel, úgyhogy még nagyon halovány rózsaszín lakkom sincs. Az Avon-féle fehér francia manikűr lakkom párját akartam használni, de nagyon sűrű volt és nagyon ki fogom dobni nemsokára... használhatatlan.

In the end I decided to use my QY colour again, third time since I've started this blog :D That was it, the colours were decided, I just had to start.

Végül úgy döntöttem, megint a QY lakkomat használom, most harmadszorra is mióta elkezdtem írni a blogot :D Ennyi, a színeket eldöntöttem, már csak neki kellett látni.

First step was same as always: one layer of Essence's Protecting Base Coat. Then came the fun part, french tips. I knew from the beginning that I was going to make a simple french style under the flowers, but I always suffer a lot while making them. I could never use any of those stickers or anything that is supposed to make tip-painting easier. I always do them with free hands, so naturally I mess up sometimes. This time it turned out to be quite decent, here it comes:

Az első lépés ugyanaz volt, mint mindig: egy réteg az Essence körömvédő alapozó lakkjából. Aztán jött az élvezetes része, a körömvégek. Már kezdettől fogva tudtam, hogy egy egyszerű francia stílust fogok a virágok alá festeni, de mindig sokat szenvedek mire megcsinálom őket. Sosem tudtam használni semmilyen matricát vagy akármit ami a körömvég festését hivatott könnyebbé tenni. Mindig szabad kézzel festem, így természetesen néha elrontom. Ez alkalommal egész jól sikerült a dolog, íme:

There is actually more polish on my skin than on my nails, but who cares? I'll clean it up later :D Some of you may wonder why I painted the tips first, but my answer is simple: I wanted to make the white tips less white and less noticeable so they won't pop out that much. It looks more natural if you apply the white tips first, if you ask me. So, next step was QY No.217, two coats:

Valójában több lakk van a bőrömön mint a körmömön, de kit érdekel? Később letakarítom :D Néhányotok csodálkozhat, amiért a körömvégeket festettem először, a válaszom azonban egyszerű: a fehér végeket kevéssé fehérnek akartam, hogy ne tűnjön ki annyira. Természetesebbnek hat, ha a fehér végeket festi be az ember először. Szóval, a következő lépés a QY 217-es számú lakkja volt, két rétegben:

It didn't make the white less noticeable in the end, but certainly made the whole design shinier and the slight pinkish shimmer matches the flowers perfectly. Next step: flowerpetals. I still don't have a dotting tool, so I just used a ballpoint pen to make the five (140 altogether XD) spots to create each flower, then used a toothpick just like Cutepolish did. I used "Plum Perfect" from Essence's Colour & Go collection by the way.

Végül nem lett tőle kevésbé feltűnő a fehér, de kétségtelenül fényesebbé tette az összhatást, és az enyhe rózsaszínes csillogás is jól passzol a virágokhoz. A következő lépés: virágszirmok. Még mindig nincs pöttyöző eszközöm (ezt a szót használtam legutóbb?), úgyhogy egy golyóstollat használtam a virágonként 5 (összesen 140 XD) pötty megfestésére, majd fogpiszkálót használtam, akárcsak Cutepolish. A "Plum Perfect" nevű lakkot használtam az Essence Colour & Go kollekciójából.

I was wondering for a while, what colour should I use to make the centre of the flowers, but I decided to go with white - I wanted the design to be simple, didn't I? Then why would I use more than two colours? It would look strange too, if I used only this little amount of a colour. So white it was. Then a layer of top coat and some clean-up, and here is the end result:

Gondolkoztam rajta egy ideig, hogy milyen színt használjak a virágok közepéhez, de végül a fehér mellett döntöttem - egyszerű dizájnt akartam, nem igaz? Akkor miért használnék több, mint két színt? Furcsán is nézne ki, ha egy színből csak ilyen kicsit használnék. Szóval fehér. Aztán egy réteg fedőlakk, egy kis takarítás, és íme a végeredmény:

And one close-up of the flowers, celebrating the fact that I could take some pictures with pretty good quality this time:

És egy közeli kép a virágokról, megünnepelvén a tényt, miszerint végre sikerült normális minőségű képeket csinálnom:


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése