2013. szeptember 28., szombat

CND Shellac

I'm alive! :D I'm sorry for not posting anything in a very long time, but nail art hasn't been one of my top priorities lately :) My relationship has ended, I have a new flatmate, I graduated, I'm looking for a job, so... life is going on :D

Még élek! :D Sajnálom, hogy nagyon régóta nem írtam új bejegyzést, de az utóbbi időben a körömlakkozás nem tartozott a főbb tevékenységeim közé :) Véget ért egy kapcsolatom, új lakótársam van, lediplomáztam, munkát keresek, szóval... zajlik az élet :D

Nowadays I always use Shellac instead of "normal" nail polishes. It's kind of a crossover between fake nails and nail polish. You need a UV light to make it dry, but you can't build it (only apply it on your already existing nails). Also, you can remove it with a special nail polish remover, so you don't damage your nails with unnecessary filing. (It is actually forbidden to file your nails when using Shellac.) I made a few pictures last time I used Shellac, so I can put a quick post together about it :)

Mostanában mindig Shellacot használok "rendes" körömlakk helyett. Ez egyfajta átmenet a műköröm és a körömlakk között. UV lámpa kell ahhoz, hogy megszáradjon, de nem építhető (csak a saját körmödre tudod felkenni). Ezen kívül le lehet szedni egy speciális folyadékkal, így nem kell tönkre tenni a körmöt a reszeléssel. (Sőt, tilos reszelni a köröm felületét, ha Shellacot használsz.) Készítettem pár képet, amikor legutóbb Shellacoztam, hogy összerakhassak egy gyors bejegyzést róla :)

Just plain nails
Csak a körmeim
  
Above you can see what my nails look like after I remove the previous layers of Shellac. (I keep them short nowadays, so I can practise playing the piano.) Nothing interesting here, I just thought you might be interested in it :) So, the rule is: no filing.

A fenti képen láthatjátok, hogy néz ki a körmöm, miután eltávolítom az előző Shellac rétegeket. (Mostanában rövidre reszelem a körmeimet, hogy tudjak zongorázni.) Ez nem különösebben érdekes, csak gondoltam, megmutatom :) A szabály tehát: semmi reszelés.

Base coat
Alapozó rétegAfter preparing your nails (again, no filing, just pushing back the cuticle and all the usual stuff), you use something called ScrubFresh, which removes any oil, or basically anything that could prevent the Shellac from staying in place for weeks. An advice: don't use cotton pads to scrub your nails with this, because small pieces of it tend to stick to your fingers or nails, and it can be a real pain in the ass to get them off. Just use a piece of cloth or something.

Miután előkészítjük a körmöket (ismét mondom, semmi reszelés, csak a körömágybőr visszatolása és a többi), következik a ScrubFresh, ami eltávolít minden olajat, illetve bármit, ami megakadályozhatja a Shellacot abban, hogy hetekig is a körmön maradjon. Egy jótanács: ne használjatok vattakorongot a köröm tisztítására, mert kis darabok az ujjakon és a körmökön maradhatnak, és nem kellemes leküzdeni őket onnan. Inkább egy darab textilt érdemes használni.

After the ScrubFresh, you apply the Shellac base coat. It's a clear, quite thin polish. And don't forget to shake the bottle for at least half a minute, before applying the polish! After you're done (try to apply just a thing layer of the base coat), you put your hand into the UV lamp. I don't have a shiny-perfect CND UV light, only a cheaper one, so I have to wait 2 minutes until it dries. (Apparently, with a CND UV light, you only need 10 seconds.) You can see the result on the second picture.

A ScrubFresh után jön a Shellac alapozó lakk. Ez egy átlátszó, meglehetősen híg lakk. És ne felejtsétek el rázni a lakkot legalább fél percig, mielőtt felkennétek! Miután elkészültök (próbáljátok vékonyan felkenni az alapozó réteget), jöhet az UV lámpa. Nekem nincs hiper-szuper CND UV lámpám, csak egy olcsóbb fajta, így nekem 2 percet kell várnom, míg megszárad. (Elvileg a CND lámpával 10 másodperc is elég.) A második képen láthatjátok az eredményt. 

First layer
Első réteg

Then comes the first layer of colour. (I used the one called Wildfire.) Be careful to apply a fairly thin coat of this one, too! (If you apply a thick one, it tends to dry all wrinkly.) Also pay attention so you don't get any polish on your skin. Or if you do, remove it before putting your hand into the UV lamp. (And again: shake before applying!) I leave it there for 4 minutes, with a CND UV light you only need 2. You can see what it looks like on the third picture.

Ezt követi az első réteg szín. (Én itt a Wildfire névre hallgatót használtam.) Ezt is érdemes vékony rétegben felvinni. (Ha vastagra sikerül, hajlamos ráncosodva megszáradni.) Arra sem árt figyelni, hogy ne kerüljön lakk a bőrötökre. Ha mégis úgy alakul, távolítsátok el még az UV lámpázás előtt. (És persze rázzátok fel a lakkot előtte!) 4 percig hagyom a lámpa alatt, a CND saját lámpájával csak 2 perc kell. A harmadik képen láthatjátok az eredményt. 

Second layer
Második réteg

After this, you apply one more layer with the same method. Now the colour gets darker and more opaque, nice! Then comes another 4 (or 2) minutes of UV light.

Ezután még egy réteg szín következik, ugyanezzel a módszerrel. Így a szín sötétebb lesz és jobban fed. Ezt követi újabb 4 (vagy 2) perc UV lámpa.

This time I put three little gemstones on my ring finger, just to spice it up a bit. Because the layers tend to dry all sticky, it was easy to put the stones on. After that I applied a layer of top coat (same rules as before), which makes the polish even shinier. (And makes sure that the stones don't fall off even after two weeks.) Another 4 (or 2) minutes in the UV lamp, and you're done! Or almost done. Just use some alcohol to remove the last sticky layer. Beautiful, isn't it?

Most éppen 3 strasszkövet raktam fel a gyűrűsujjamra, hogy kevésbé legyen unalmas. Mivel a rétegek eléggé ragadósak, miután megszáradnak, ezért könnyű felrakni a kövecskéket. Ezután egy réteg fedőlakk következik (ugyanazokkal a szabályokkal, mint eddig), amitől még fényesebb lesz a lakk. (És a kövek sem esnek le 2 hét után sem.) Újabb 4 (vagy 2) perc az UV fényben, és kész is! Vagyis majdnem. Egy kis alkohollal le lehet szedni a visszamaradt ragacsos réteget. Gyönyörű, nem?

The complete look
A végeredmény

It doesn't chip, it makes your nails as hard and shiny as fake nails. It's a win-win, if you ask me. Nowadays I'm not really in the mood to paint my nails every 5-6 days like before, so I'm grateful to have found this brand. Mind you, it's not cheap, but it lasts for a long time, and if you want your nails to look perfect without spending an afternoon on them every 4-5 days, this will be perfect for you.

Nem pattog le, és olyan kemény és fényes, mintha műköröm lenne. Mostanában nem nagyon van hangulatom 5-6 naponta festegetni a körmeimet, így nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a márkára. Az igaz, hogy nem olcsó, de sokáig kitart, és ha szeretnétek tökéletes körmöket anélkül, hogy 4-5 naponta egy egész délutánt pepecselni kelljen vele, ez a lakk tökéletes.

Thank you for reading, as always!

Köszönöm a figyelmet, mint mindig!

2012. május 31., csütörtök

Sunny Side Up!

Yes, I'm still alive :D I've finished a very tiring semester recently, and it's exam period now... but I actually have more free time between two exams than during the semester :D 

Igen, még élek :D Nem rég lett vége egy igen fárasztó félévnek, most pedig vizsgaidőszak van... de még így is több a szabadidőm két vizsga között, mint félév közben :D

Cute, isn't it? :)
Aranyos, nem? :)


So, university aside, let's see what I've been doing here. Sunny side up nails! This is a very random, very quick design, so don't expect too much :D I think the quality is a bit poor compared to what I usually provide, but this was done in a hurry :D (I have some free time, sure, but still not too much of it...) Long story short: I was in the kitchen, I was hungry, I cracked two eggs in a frying pan and - there came the idea :D

Szóval, ennyit az egyetemről, nézzük mit alkottam. Tükörtojás körmök! Ez egy nagyon random, nagyon gyors dizájn, úgyhogy ne várjatok túl sokat :D Azt hiszem a minőség egy kicsit rosszabb a tőlem megszokottnál, de siettem :D (Van némi szabadidőm, de még mindig nem túl sok...) Lényeg a lényeg: a konyhában voltam, éhes voltam, belepottyantottam két tojást a serpenyőbe, és - már meg is volt az ötlet :D

The quality, the quality...
A minőség, a minőség...

It's one of the easiest and quickest things I've ever done. Two layers of a light blue polish (Essence - Colour & Go - 53 You belong to me, to be exact), then some random blots of white (Avon - Nail Eyperts - french manicure white), and a cute and small dot of yellow-orange-whatever (Essence - Show your feet - 09 Sunshine 4ever). It took just a few minutes more than a simple one-coloured manicure, believe me.

Ez az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb minta, amit valaha készítettem. Két réteg világoskék lakk (Essence - Colour & Go - 53 You belong to me), random fehér pacák (Avon - Nail Eyperts - french manicure white), és egy aranyos kis narancsos-sárgás pötty (Essence - Show your feet - 09 Sunshine 4ever). Csak egy-két perccel tartott tovább, mint egy sima egyszínű manikűr, de tényleg.

Yaay, sunny picture! (That red thingie is a curtain btw.)
Yaay, napos kép! (Az a piros izé a függöny egyébként.)


If I will do this again (I like it, so it's possible, but not anytime soon, that would be boring :D), I will probably choose a darker base colour, apply a coat of mattifying polish on it, and then do the egg white, and definitely two layers of it. (Even this light blue is showing here and there.) Then will come the egg yolk :D

Ha még egyszer megcsinálom (tetszik, úgyhogy előfordulhat, de nem mostanában, az unalmas lenne :D), akkor valószínűleg sötétebb alapszínt választok majd, erre felviszek egy réteg mattító lakkot, és utána készítem el a tojásfehérjét, mindenképp két rétegben. (Még ez a világoskék is átlátszik itt-ott.) Aztán jöhet a sárgája :D

I love eggs. Have I mentioned that?
Imádom a tojást. Említettem már?

I hope you like it, because I definitely do! :D

Remélem, tetszik Nektek, mert nekem igen! :D


2012. február 26., vasárnap

Cupcake Nails

Yes, I'm still alive! There is not much proof of it here though. So, I survived the exam period, and now I managed to create a timetable which will probably kill me in a few months XD I'm very sorry for not posting for 3 months(!), and I'm afraid to say I won't post regularly from now on either. That aside, here are a few pictures of my newest mani, inspired by cutepolish! I'll also put the video here, although I doubt that you haven't seen it yet :)

Igen, még mindig élek! Bár ennek nem sok bizonyítékát láthatjátok itt. Szóval túléltem a vizsgaidőszakot, és most olyan gyilkos órarendet sikerült összehoznom magamnak, hogy valószínűleg csak egy-két hónapom van hátra XD Nagyon sajnálom, hogy három hónapig(!) nem írtam ide, és sajnos azt kell mondjam, hogy ezentúl sem leszek gyakori vendég. Na mindegy, itt van egy-két kép a legújabb manikűrömről, amit cutepolish inspirált! Beteszem ide a videót is, bár kétlem, hogy ne láttátok volna még :)
So that was the video. Here comes my interpretation, with different colours (I'm still not on good terms with pink) and slightly wider stripes.

Szóval ez volt a videó. Most pedig az én verzióm következik, más színekkel (még mindig nem jövök ki jól a rózsaszínnel) és kicsit szélesebb csíkokkal. 

Let me know what you think, comments are still very welcome! :)

Osszátok meg velem a véleményeteket, továbbra is szívesen látom a hozzászólásokat! :)