2011. július 20., szerda

Summer French

It's summer, it was 35+ °C outside until yesterday, and I created a manicure. Random facts :D So, with my colour choice I was trying to reflect the weather and the mood of this season. I hope you like it :)

Nyár van, egészen tegnapig 35°C felett volt a hőmérséklet odakint, és új manikűrt csináltam. Véletlenszerű tények :D Tehát, a színválasztással próbáltam visszaadni az évszak időjárását és hangulatát. Remélem tetszik :)


I don't have much to say: Essence base coat + QY No. 217 + Essence Show your feet 04 - Sunshine 4ever (three thin coats) + Essence Nail art Freestyle and tip painter 02 - Flower power (the thin line separating the tip) + orange rhinestones + Essence top coat (just bought it, no more bubbles!) = I love it :) I've created this look before with a different colour (red with a silver line), and I liked that one, too. It's not as boring as a simple french manicure, since the line separating the tip is pointed and there is a cute rhinestone added (in a matching colour of course).

Nincs sok mondanivalóm: Essence alapozó lakk + QY No. 217 + Essence Show your feet 04 - Sunshine 4ever (három vékony réteg) + Essence Nail art Freestyle and tip painter 02 - Flower power (a vékony vonal ami elválasztja a végeket) + narancssárga strasszkő + Essence fedőlakk (most vettem, nincs több buborék!) = imádom :) Már készítettem ilyet más színben is (piros ezüst csíkkal), és az is tetszett. Nem olyan unalmas, mint egy sima francia manikűr, mivel a körömvéget elválasztó vonal hegyes, és egy aranyos kő is helyet kapott (passzoló színben természetesen).


Thank you for reading, and let me know what you think!

Köszönöm a figyelmet, és írjatok, ha bármi eszetekbe jut!

2011. július 17., vasárnap

Jewelry on my nails

The basic idea was the design of my ring finger. (I wanted it to resemble a necklace, I don't know if anyone was reminded of one by seeing it though.) But I know I'm kind of lazy, so I started putting those teeny-tiny rhinestones (yep, one by one) on my ring finger first - if I give up, it can still look good with only those done this way. And so it happened :D

Az alapötlet a gyűrűsujjamon látható dizájn volt. (Egy nyaklánchoz hasonlóra akartam készíteni, bár nem tudom, eszébe jutott-e róla bárkinek is, amikor meglátta.) De tudom, hogy meglehetősen lusta vagyok, ezért az icipici kövecskéket először a gyűrűsujjamra kezdtem el felrakosgatni (igen, egyesével) - ha fel is adom, még mindig jól néz ki, ha csak a gyűrűsujjamat csinálom meg így. És így is lett :D


The colour itself is Essence Colour & Go 28 - Plum Perfect. The look on the pictures is pretty far away from this colour though, because I added a coat of my beloved QY No. 217 which I use so often. In itself it's pretty sheer and basically unnoticable, but when light hits it or it is applied above another colour, it works wonders. It totally changed the finish of this Essence polish anyway. (And the colour itself changed slightly, too. I forgot to take a picture holding the bottle, sorry for that!)

A szín maga az Essence Colour & Go 28 - Plum Perfect. Bár a képeken eléggé eltér ez a szín az eredetitől, mert rákentem egy réteget a hőn szeretett QY No. 217 lakkomból, amit olyan gyakran használok. Önmagában ez elég színtelen és gyakorlatilag észrevehetetlen, de amikor a fény megcsillan rajta, vagy ha egy másik szín felé kerül, csodákat tesz. Legalábbis ennek az Essence lakknak teljesen megváltoztatta a fényét. (És egy kicsit a színét is. Elfelejtettem az üveget tartva képet készíteni, bocsánat!)


So after I finished putting those insanely small pearl thingies on my ring finger, I was 100% sure I wouldn't do it on all of my nails. (I had a hard time convincing myself to do the other ring finger, too.) So the other 8 nails only got the bigger stones, near the cuticles, just how I like it.

Szóval miután befejeztem a hihetetlenül apró gyöngyszerűségek felrakását, 100%-ig biztos voltam benne, hogy ezt nem fogom végigcsinálni az összes körmömön. (Nehezen vettem rá magam a másik gyűrűsujjam befejezésére is.) Így a maradék 8 köröm csak a nagyobb strasszkövet kapta meg, a körömágybőr közelében, ahogy szeretem.


One more thing I wanted to mention: I usually apply top coat and then press the stones in it, apply another coat after drying, and that's it. This time, however, I used a specific kind of glue to attach them. The small bottle (can? tube? whatever) of Essence "nailglue for rhinestones" came with the stones themselves so I wanted to give it a try. Two of them (the pearls I mean) have escaped in the last 3 days, but I assume those would have gotten lost even if I had used my usual method.

Még egy dolgot akartam említeni: általában fedőlakkot viszek fel, és ebbe nyomom bele a követ, majd száradás után egy újabb réteget kenek fel, és ennyi. Most azonban egy speciális ragasztót használtam, hogy rögzítsem őket. A kis üvegcse (doboz? tubus? akármi) Essence körömragasztó magához a kövecskékhez járt, így ki akartam próbálni. Kettő közülük (mármint a gyöngyöcskék közül) már megszökött az elmúlt három napban, de valószínű ezek a szokásos módszerem alkalmazásával is eltűntek volna.


A last picture: I have more and more serious bubble problems. (I wanted to write bubble trouble but that would have been lame. Right?) Now I'm quite sure my lovely commenter, who said it was the fault of the top coat, was right. As time goes by and my top coat becomes more and more thick, more and more bubbles show up. Argh! Time to get a new one ASAP.

Egy utolsó kép: egyre több gondom van a buborékokkal. Most már szinte biztos vagyok benne, hogy igaza volt annak a kedves kommentelőnek, aki azt írta, a fedőlakk hibája. Ahogy telik az idő és a fedőlakkom egyre sűrűbb lesz, úgy tűnik fel egyre több buborék. Áááh! Ideje egy újat beszerezni amint lehet.


Thank you for reading, and let me know what you think! :)

Köszönöm a figyelmet, és írjatok, ha bármi eszetekbe jut! :)

2011. július 10., vasárnap

Essence Cracking Top Coat - horizontal strokes

Yesterday I've tried applying the black Essence cracking top coat (01 - Crack me! black) on top of Essence colour & go 39 - Lime up!. I used horizontal strokes this time, and I'm quite pleased with the result :) I think it looks better than using the usual method while applying. I don't really have anything else to say, so let us see some pictures! :D

Tegnap kipróbáltam az Essence repedezős fedőlakkját (01 - Crack me! black) az Essence colour & go 39 - Lime up! fölött. Vízszintes ecsetvonásokat használtam, és nekem tetszik a végeredmény :) Szerintem jobban néz ki így, mint a szokásos módszerrel. Ezen kívül nincs nagyon más mondanivalóm, úgyhogy lássuk a képeket! :DThank you for reading, and let me know what you think :)

Köszönöm a figyelmet, és írjatok, ha bármi eszetekbe jut :)

2011. július 6., szerda

Patchwork... without stitches?

After my last design (the crackling one), which didn't require much work, patience, or creativity, I chose to do something more time-consuming :) The idea itself is from Kayla Shevonne's patchwork manicure. I used different colours, and didn't draw the stitches on, you'll see why.

A legutóbbi dizájn után (a repedezősre gondolok), ami egyáltalán nem igényelt sok munkát, türelmet, vagy kreativitást, úgy döntöttem, valami időigényesebbet csinálok :) Az ötlet maga Kayla Shevonne foltozott manikűrjéből ered. Más színeket használtam, és nem rajzoltam meg az öltéseket sem, majd később elmondom, miért.

The first step was the base coat of course, and after that came the outline. I decided not to apply white polish, like the tutorial I linked above says, but maybe it would have been better...? I used my dotting tool for everything (still not on good terms with small brushes), and the surface turned out to be quite uneven here and there. The white base would have come in handy.

Az első lépés természetesen az alapozó lakk volt, ezt követte a körvonalazás. Úgy döntöttem, fehér lakkot nem kenek fel, mint ahogy azt a fentebbi link írja, de talán jobb lett volna...? Mindent pöttyözővel (elneveztem, kész) készítettem (még mindig nem vagyok jóban a pici ecsetekkel), és a felvitel nem igazán lett egyenletes mindenhol. Jól jött volna a fehér alap.

I didn't care about perfection yet - I was going to clean up the outlines later anyway
Egyelőre nem törődtem azzal, hogy tökéletes legyen - később még úgyis javítottam a körvonalakon

Second step, purple polish, Astor Fash'n Studio No. 71. (This one is really old, and started to become way too thick... but I can't find polish thinner anywhere... -.-)

Második lépés, lila lakk, Astor Fash'n Studio No. 71. (Ez egy nagyon régi darab, és már túlságosan besűrűsödött... de nem találok lakkhígítót sehol... -.-)


Third step, Miss Sporty Lasting Colour No. 272.

Harmadik lépés, Miss Sporty Lasting Colour No. 272.


Fourth step, Essence Blossoms etc... 02 Like.

Negyedik lépés, Essence Blossoms etc... 02 Like.


Fifth step, making the black lines straight and thicker. (Thicker than I wanted, actually... this is why I decided against the stitches. The design would be dominated by black then, and it stands out too much already.) Plus top coat and some clean up. Done!

Ötödik lépés, a fekete csíkok egyenesítése és megvastagítása. (Vastagabbak lettek, mint szerettem volna... ezért nem rajzoltam meg az öltéseket. A dizájnt a fekete szín uralta volna úgy, pedig már így is nagyon feltűnő.) Plusz fedőlakk és egy kis takarítás. Kész!


I'm quite satisfied, although I wanted the black lines to be thinner. Maybe next time :) Thank you for reading, and let me know what you think!

Egész elégedett vagyok, bár vékonyabbra szerettem volna a vonalakat. Talán majd legközelebb :) Köszönöm a figyelmet, és osszátok meg velem a véleményeteket!