2011. május 30., hétfő

Ruffian Manicure - Love at first sight!

I was looking for some decent designs the other day (what else should I do in the middle of the exam period?), and came across this: Ruffian Manicure! For those who are not familiar with it: it's just basically a french manicure - upside down. I have no idea why, but I fell in love instantly. I had to try it, no matter what! No matter what meaning I'll have an oral exam on Thursday, but I still made this manicure with quite eye-catching colours. I just hope the professor won't be bothered by it.

Valami kellemes dizájnt kerestem épp a minap (mi mást csinálnék a vizsgaidőszak közepén?), amikor belebotlottam ebbe: Ruffian Manikűr (tükörfordításban talán bandita manikűr lenne XD). Azoknak, akik nem ismerik: ez gyakorlatilag egy francia manikűr - fejtetőn. Nem tudom miért, de rögtön beleszerettem. Muszáj volt kipróbálnom, bármi áron! Bármi áron alatt azt értem, hogy csütörtökön szóbeli vizsgám lesz, és mégis elég feltűnő színekkel készült ez a manikűr. Remélem a professzort nem zavarja majd.

So, as soon as I found some pictures, I switched to Youtube to look for tutorials. Like always, Youtube had several videos to offer, here is the one I watched:

Szóval, amint megtaláltam a képeket, átváltottam Youtube-ra, hogy hogyan-kell jellegű videókat nézegessek. Mint mindig, Youtube-on most is több videót is találtam, íme, amit én néztem:If you ask me, this video and the talented girl who made it makes the whole thing seem easier than it really is :) I've had a pretty hard time achieving what I achieved, and I'm still not 100% satisfied. Guess I'll need more practice :D

Ha engem kérdeztek, ez alapján a videó alapján és a tehetséges lány mozdulatai alapján, aki készítette, az egész sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint amilyen valójában :) Én elég sokat szenvedtem vele, mire olyan lett, amilyen, és még így sem vagyok 100%-ig elégedett. Úgy tűnik, több gyakorlásra lesz szükség :D

I've seen some reversed ruffians too, with the darker shade underneath and the lighter on top, but I didn't like those too much. In the end I went with a colour combination I've seen on several blogs and pictures (I'm just not the wild experimenting type, am I?), silver plus black (really really dark blue, to be exact). Here is what I ended up with:

Láttam pár fordított ruffiant is, ahol a sötét szín volt alul, a világos pedig fölötte, de azok annyira nem tetszettek. Végül olyan színkombinációt választottam, amit több blogon és képen is láttam már (nem vagyok az a vad kísérletezős típus, mi?), ezüstöt és feketét (vagyis inkább nagyon nagyon sötét kéket). Íme az eredmény:

I applied a layer of matt top coat over the darker polish, and I like it better this way :) So, to be honest, I'm not completely satisfied, but I'll definitely try this design again later. (Maybe with more daring colours - my first idea was yellow-black, but I thought that would be a bit too much on Thursday.)

A sötét részre mattító fedőlakkot is kentem, így jobban tetszik :) Hogy őszinte legyek, nem vagyok egészen elégedett, de biztosan fogok még ilyesmivel próbálkozni a későbbiekben. (Talán merészebb színekkel - az első ötletem egy sárga-fekete kombináció volt, de úgy gondoltam, az mégis csak túlzás lenne csütörtökre.)

Thank you for reading! :)

Köszönöm a figyelmet :)

2011. május 26., csütörtök

Gradient Blue - Epic Fail

So, this is going to be a post on how not to achieve gradient effect :D

Íme egy bejegyzés arról, hogyan ne akarjunk színátmenetes dizájnt készíteni :D

Everyone around me loved my gradient purple manicure, so I decided I will do it in blue, too. (My other favourite colour.) I was not sure about the colours, I mean I didn't really have a choice... I've got only three blue polishes :D But I had some doubts about how they will look together...

Mindenkinek nagyon tetszett a lila színátmenetes manikűröm, úgyhogy úgy döntöttem, kékkel is megcsinálom. (A másik kedvenc színem.) Nem voltam biztos a színekben, mármint nem mintha lett volna választásom... Csak három kék lakkom van :D De kételkedtem, hogy jól fognak-e mutatni együtt...

I used the same sponge again, and the same technique, but the colours didn't work this time. In the pictures you can see what I mean - my nails actually look striped instead of gradient. It doesn't look bad, but it's not even near to what I was trying to achieve.

Ugyanazt a szivacsot használtam, és ugyanazt a technikát, de a színek nem passzoltak ezúttal. A képeken látszik, mire gondolok - a körmeim inkább tűnnek csíkosnak, mint színátmenetesnek. Nem néz ki rosszul, de még csak a közelében sem jár annak, amilyet én akartam.

In real life, the difference between the two lighter shades are more disturbing, but in the picture, the difference between the two darker shades seems to be more visible. (Okay, there are only three colours, so there are no such things as "two lighter shades" and "two darker shades", but you know what I mean ^^;)

A való életben a két világos árnyalat közötti különbség a zavaróbb, de a képeken a két sötét közötti tűnik fel inkább. (Oké, igazából csak három színről van szó, tehát nincs olyan, hogy "két sötétebb" meg "két világosabb" árnyalat, de értitek, mit akarok mondani ^^;)

That's it, my current mani, I'm not in love with it, I'll just don't tell anyone I wanted it to be gradient - aside of You, dear readers :D

Ez lenne a jelenlegi manikűröm, nem vagyok oda érte, de senkinek nem árulom el, hogy eredetileg színátmenetesre akartam - kivéve Titeket, kedves olvasók :D2011. május 21., szombat

Quick update

Just like I said before, exams are coming! O.o I won't post a decent how-it's-made mani for a while, that's for sure. (I'll have like 12 exams until 27 June...) So, this is just a quick update with some quick pics with some quick excuses. Enjoy :)

Amint már említettem, jönnek a vizsgák! O.o Jó ideig nem fogok egy rendes hogyan-készült manikűrről sem írni, az biztos. (Vagy 12 vizsgám lesz június 27-ig...) Szóval, ez is csak egy gyors helyzetjelentés gyors képekkel és gyors kifogásokkal. Jó szórakozást :)

Whoops, almost forgot about it: this one was inspired by cutepolish as well. She didn't use the dots as french manicure, though. Here is the video if you're interested:

Hopp, majd elfelejtettem: ehhez is cutepolish adta az ötletet. Bár ő nem francia manikűrként készítette el. Itt a videó, ha valakit érdekel:2011. május 9., hétfő

For those in Hungary


At least I think this is only informative for Hungarian readers. For the first time, I enter a giveaway hosted by a Hungarian blog :) Sorry if some of you is not concerned. (Rest of the post is in Hungarian, too, same reason :))

Szóval igen, rájöttem az utóbbi időben, hogy vannak magyar nyelven is igen színvonalas beauty blogok :) Azok egyike, amelyeket már pár hete követek, most nyereményjátékot hirdet! A Castia's Corner névre hallgató blog játékára nevezve ELF és Essence termékeket lehet nyerni. Részletek a linken :) Nevezési határidő május 31!

Link: Nyereményjáték a Castia's Corner blogon!

2011. május 4., szerda

Let's catch up!

I've been extra lazy lately to write posts and sometimes even to do my nails. I have lots of studying to do even right now, so I'll just post some pictures of my latest manis, enjoy! :)

Mostanában nagyon lusta vagyok bejegyzéseket írni, de néha még a körmeimmel foglalkozni is. Jelenleg is rengeteget kell tanulnom, úgyhogy csak pár képet teszek fel a legutóbbi manikűrjeimről, remélem tetszenek :)