2011. november 27., vasárnap

Polka Dots ^^

Hello everyone! I still don't have any free time whatsoever, so this will be a really short post. I was wearing a polka dot design last week, and got tons of compliments :D The polishes I used were Essence Colour & go No. 79 Viva la green and No. 53 You belong to me.

Üdv mindenkinek! Még mindig nincs semmi szabadidőm, így ez a bejegyzés is nagyon rövid lesz. Múlt héten egy aranyos pöttyös dizájnt viseltem a körmeimen, és rengetegen megdicsérték :D A lakkok, amiket használtam: Essence Colour & go No. 79 Viva la green és No. 53 You belong to me.Winter is coming, I haven't seen the Sun for weeks, so it is basically impossible to take any photos without artificial light... I was trying to edit the colour of the pictures so they actually look like they do in real life, but I'm not exactly a pro when it comes to editing... sorry :(

Jön a tél, és én már hetek óta nem láttam a napot, így tulajdonképpen lehetetlen természetes fénynél fotókat készíteni... Megpróbáltam variálni a képek színén, hogy úgy nézzenek ki, mint a való életben, de nem igazán vagyok profi az ilyesmiben... sajnálom :(
Thank you for your attention, and comments are still very welcome :)

Köszönöm a figyelmet, a kommenteknek pedig továbbra is nagyon örülök :)


2011. október 22., szombat

Blue Heaven

Hi everyone! I'm so sorry for not posting anything for ages... The last time I actually wore something worth showing was at the end of August... Then a new semester started in September, and I have so much studying to do, it's really scary O.o

Üdv mindenkinek! Nagyon sajnálom, amiért időtlen idők óta nem írtam semmit... A legutolsó alkalom, amikor mutogatásra érdemes manikűrt viseltem, augusztus végén volt... Aztán elkezdődött egy új félév, nekem pedig annyi tanulnivalóm van, hogy szinte ijesztő O.o

It feels so good to have polish on my nails again...
Annyira jó érzés hogy megint ki van lakkozva a körmöm...

Away with the complaints, let's have a look at this Blue Heaven! I like cracking polishes, and my boyfriend loves them, plus as far as I know blue is one of his favourite colours (if not THE favourite one), so it was quite obvious that I was going to buy the new blue Essence cracking top coat. (I mean he was going to buy it for me.)

Ennyit a panaszkodásról, vessünk egy pillantást erre a Kék Mennyországra! (szó szerinti fordítás forever) Szeretem a repedezős lakkokat, a barátom pedig egyenesen imádja őket, ráadásul amennyire tudom a kék az egyik (ha nem A) kedvenc színe, így elég egyértelmű volt, hogy meg fogom venni az új kék Essence repedezős fedőlakkot. (Szóval hogy ő megveszi nekem.)

My nails are long again, did you notice? ^^
A körmeim megint hosszúak, észrevettétek? ^^

The beauty I have going on under that is something that you have seen before: the light blue from the Blossoms, etc... collection with Mystic mermaid on top. I love how shimmery it is! I have no problem with the usual, non-shimmery cracking polishes, but this is much much better :D

A gyönyörűség amit alatta viselek már ismerős lehet: a világoskék lakk a Blossoms, etc... kollekcióból egy kis Mystic mermaid-del megfűszerezve. Imádom, ahogy csillog! Nincs semmi gondom a megszokott, nem-csillogós (nyelvújítok...) repedezős lakkokkal, de ez sokkal sokkal jobb :D

Blues and blues everywhere...
Kékség és kékség mindenütt...

I used horizontal strokes on most of my nails, the only exception is my wing finger, which was painted using vertical ones. I'm totally in love with this design, I hope you like it too :)

A legtöbb körmömön vízszintes ecsetvonásokat használtam, kivéve a gyűrűs ujjamat, amin függőlegesekkel dolgoztam. Egyszerűen szerelmes vagyok ebbe a dizájnba, remélem nektek is tetszik :)

I personally like how the ring finger stands out.
Nekem személy szerint tetszik, ahogy a gyűrűsujjam kilóg a sorból.

I can't make any promises about regular posts from now on, but I will probably have time for another design during the autumn holiday. Thank you for reading as always, and comments are still very welcome! ^^

Nem ígérem, hogy mostantól rendszeresen fogok írogatni, de valószínűleg lesz időm egy újabb dizájnra az őszi szünet alatt. Köszönöm a figyelmet, mint mindig, a hozzászólásokat pedig továbbra is szívesen olvasom! ^^

A bit of a close-up...
Egy kis ráközelítés...
Products I used listed by layers:
 1. Base coat: Essence - Nail art - Protecting base coat
 2. Colour 1: Essence - Blossoms etc... - 02 I like
 3. Colour 2: Essence - Blossoms etc... - 02 I like
 4. Shimmer: Essence - Nail art - Special effect topper - 04 Mystic mermaid
 5. Cracking: Essence - Nail art - Cracking top coat - 03 Crack me! blue
 6. Top coat: Essence - Diamond power shield

Holding the bottle :)
Az üvegcsét tartva :)


2011. augusztus 30., kedd

Newspaper Nails - Second Try

Here I am again, this time with a design I've tried before once... and I messed it up :D In case you don't remember (and also skipped the title in some mysterious way), I'm talking about newspaper nails. I've changed pretty much everything about the technique: I used a different polish as a base, I dipped my finger in alcohol instead of the newspaper pieces, and I also used alcohol soaked cotton pads to make sure at least some of the letters will be visible. But first, let us see some pictures of the base colour: Essence Colour & go 56 Got a secret:

Újra itt vagyok, ezúttal egy olyan dizájnnal, amivel egyszer már próbálkoztam... és elrontottam :D Ha esetleg nem emlékeznétek (és valami csodával határos módon a címet sem olvastátok el), az újságpapír körmökről beszélek. Gyakorlatilag mindent máshogy csináltam, mint legutóbb: más lakkot használtam alapnak, az ujjamat mártottam alkoholba, és nem a papírfecniket, valamint alkoholos vattapamacsokat is használtam, hogy minél több betű legyen látható. De először lássunk pár képet az alap színről: Essence Colour & go 56 Got a secret:
There are some bubbles here and there, but I'm quite satisfied with this amount, usually I end up with much more... (I managed to use thin coats this time, three of them to be exact.) At first I thought this grey (which looks a bit blue on my nails) will be too dark, but I'm pleased with the result. After the newspaper act, I applied one coat of Mystic mermaid on my ring finger. (Why? It's called accent! ... Okay, so I just wanted to see really badly how this special topper would look on this polish.)

Van egy-két buborék erre-arra, de viszonylag elégedett vagyok a mennyiséggel, mert általában sokkal több szokott lenni... (Ezúttal sikerült vékony rétegeket felkennem, hármat, hogy pontos legyek.) Először azt hittem, hogy ez a szürke (ami kissé kékes a körmömön) túl sötét lesz, de a végeredmény szerintem tetszetős. Az újságpapír-trükk után még felvittem egy réteg Mystic mermaidet a gyűrűsujjamra. (Hogy miért? A hangsúly miatt! ... Na jó, szóval csak nagyon látni akartam hogy fest ez a speciális fedőlakk ezen a színen.)


Okay, it's still not perfect, but it's way much better than my previous try. And probably that 'accent nail' thingie was unnecessary, too. (But I just needed to know how it looks...!) So, let's be honest, this is definitely not one of my favourite designs, but I won't wash it off the next day XD

Igen, még mindig nem tökéletes, de azért lényegesen jobb, mint a legutóbbi próbálkozásom. És valószínű ez a hangysúlyozás-dolog is felesleges volt. (De tudni akartam, hogy néz ki...!) Őszinte leszek, ez nem lett a kedvenc dizájnjaim egyike, de azért nem fogom holnap lemosni :)

I'd like to say thanks to:
 • Ling from The Best Beauty Blog, who reminded me how easy this design is (supposed to be), and has done a tutorial recently. I certainly did better than last time, thanks to her ^^
 • everyone who commented here on my blog with their wonderful and useful ideas, you're the best!
 • everyone who helped in the facebook group Polish-aholics Anonymous. Thank you, ladies!

Szeretném megköszönni:
 • Lingnek a The Best Beauty Blogról, aki eszembe juttatta, (elvileg) milyen egyszerű ez a dizájn, és készített egy útmutatót hozzá. Egyértelműen jobban sikerült, mint legutóbb, neki köszönhetően ^^
 • mindenkinek, aki írt megjegyzést ide a blogba, és megosztotta velem a csodálatos és hasznos tanácsait, ti vagytok a legjobbak!
 • mindenkinek, aki segített a Polish-aholics Anonymous facebook csoportból. Köszönöm, hölgyeim!

Thank you for your attention, and comments are still very welcome!

Köszönöm a figyelmet, és továbbra is szívesen olvasom a megjegyzéseket!

2011. augusztus 26., péntek

Frostbitten teardrop

I visited my hometown again, and one of the results was a small Essence haul. I bought a cuticle remover gel (after reading Castia's review - sorry, in Hungarian only!), a stay with me lipgloss (my favourite milkshake), a "cover stick" (matt sand) and last but not least: the mystic mermaid special effect topper! And of course I had to try it right away. I chose a random colour which I haven't used recently, then enjoyed the beautiful changes!

Ismét ellátogattam a szülővárosomba, aminek eredményeképp egy kisebb Essence-bevásárlásra is sor került. Vettem egy körömágybőr eltávolító zselét (miután elolvastam Castia véleményét), egy stay with me szájfényt (my favourite milkshake), egy "cover sticket" (matt sand) és végül de nem utolsó sorban: a mystic mermaid speciális fedőlakkot! Persze rögtön ki kellett próbálnom. Véletlenszerűen kiválasztottam egy színt, ami rég volt rajtam, majd élveztem a gyönyörű változást!
This amazing colour is called I like, it's from the Blossoms, etc... collection. I love its colour, mainly because it's cold :D I love cold colours. (There are some bubbles here and there, don't mind those. I started to apply the first coat like "I'm going to use reeeally thin coats this time, three or four if needed, but that's still much better than one forever-drying and bubbly coat!" Of course I ended up doing one really thin coat, then I lost my patience and applied a really thick one over it... and there came the bubbles.)

Ez az elbűvölő szín az I like nevet kapta, a Blossoms, etc... kollekció részeként. Imádom a színét, legfőképp azért, mert hideg :D Imádom a hideg színeket. (Néhol van egy-két buborék, ne foglalkozzatok vele. Úgy álltam neki az első rétegnek, hogy "Most aztán naaagyon vékony rétegeket viszek fel, hármat vagy négyet is ha kell, az még mindig jobb mint egy örökké száradó, buborékos réteg!" Természetesen az első réteget még nagyon vékonyra csináltam, aztán elvesztettem a türelmemet és egy jó vastagot kentem fölé... és meg is jelentek a buborékok.)

So, here is I like with Mystic mermaid on top! (without any clean up, sorry):

Szóval, íme az I like Mystic mermaid fedőlakkal! (és mindenféle takarítás nélkül, bocsi):
I love it! It practically made the shade even colder! It reminds me of frozen snow. (Don't know why, I've never seen blue snow before ^^;) I enjoyed the colour itself so much, I even decided against adding anything but one single rhinestone on each nail. I chose a teardrop shaped one, this is how I came up with the name "Frostbitten teardrop" :)

Imádom! Gyakorlatilag még hidegebbé tette a színt! A fagyott hóra emlékeztet. (Nem tudom miért, még sosem láttam kék havat ^^;) A szín önmagában nagyon tetszik, így végül úgy döntöttem, hogy semmi mást nem teszek rá, csak egy-egy strasszkövet minden körömre. Egy könnycsepp-alakúra esett a választásom, így született meg a "Frostbitten teardrop" név. (Magyarul szó szerint talán "Fagyott könnycseppre" lehetne fordítani, de ennél azért szebb kifejezés, talán ha előbújna belőlem a műfordító, "Dércsípte könnycseppre" fordítanám :D)I'm in love :) I think this is a perfect combination. (Especially when it's 35°C outside, like now... I enjoy even looking at my nails now, it feels like they are cooling me down :D) By the way, you may have noticed the drastic length loss... Yep, I cut my nails, they're super short now, and they will probably stay like this (or a little bit longer) for a while. They're still strong and I could grow them out again, but I want to play the piano :D Some friends said it's possible with long nails, but I just can't believe that ^^; It's not comfortable.

Szerelmes vagyok :) Úgy érzem ez egy tökéletes kombináció. (Főleg amikor 35°C van odakint, mint most... már a látványát is élvezem a körmeimnek, olyan, mintha lehűtenének :D) Egyébként gondolom észrevettétek a rövidülést... Igen, levágtam a körmömet, most nagyon rövidek, és valószínűleg így is maradnak egy ideig (esetleg egy picit hosszabban). Még mindig erősek és megnöveszthetném őket, de zongorázni akarok :D Néhány barátom azt mondta, hogy azt lehet hosszú körmökkel is, de én ebben nem hiszek ^^; Nem lenne kényelmes.

That's all for now, thank you for your attention, and comments are still very welcome!

Ennyi lenne mára, köszönöm szépen a figyelmet, és a megjegyzéseknek továbbra is nagyon örülök!

2011. augusztus 14., vasárnap

Galaxy Nail Art

I know, I know... I said I was going to create something that I came up with by myself, but blame Cutepolish :D She uploaded a new tutorial and I had to try it right away. Here is the video if you're interested (and haven't seen it yet):

Tudom, tudom... azt mondtam, hogy legközelebb olyasmit láthattok, ami saját kútfőből származik, de Cutepolish a hibás :D Feltöltött egy új videót és azonnal ki kellett próbálnom. Belinkelem ide ha valakit érdekel (és még nem látta):


I followed the basic steps, but I changed some things, too. I used a really dark blue as a base, and I didn't add any pink polish (I admit it: I don't even have one). And I don't have a simple glitter polish either, so I used a really small amount of silver polish to add more 'glitter'. Everything else happened according to Cutepolish and her amazing tutorial. I think this is one of her best videos ever, if not the best.

Az alapvető lépéseket követtem, de volt, amin változtattam. Egy nagyon sötét kék lakkot használtam alapnak, rózsaszín lakkot pedig nem vittem fel (bevallom őszintén, nincs is ilyenem). Nincs csillámos körömlakkom sem, ezért egy nagyon kevés ezüstöt használtam hogy még csillogóbbá tegyem az összhatást. Minden más Cutepolish videója szerint történt. Szerintem ez az eddigi egyik legjobb az összes közül, ha nem a legjobb.


My version is not as beautiful as hers, but I wasn't expecting to be able to copy the original perfectly :D I feel like I was way too generous with the yellow polish, and the small stars are not small either. (Though I used a toothpick just like Cutepolish did.) I like it anyway, and my boyfriend said he likes it, too :) (I was secretly hoping for that, he is a big fan of stars, astronomy and stuff, he even owns a smaller telescope!)

Az én verzióm annyira nem lett szép, mint az övé, de nem is számítottam rá, hogy tökéletesen le tudom másolni az eredetit :D Azt hiszem túlságosan bőkezű voltam a sárga lakkal, és a kis csillagok sem lettek igazán kicsik. (Bár én is fogpiszkálót használtam, akár csak Cutepolish.) Mindenesetre tetszik, és még a barátom is azt mondta, hogy bejön neki :) (Titkon reméltem, hogy így lesz, mert nagy rajongója a csillagoknak, csillagászatnak és minden egyébnek, még egy kisebb teleszkópja is van!)Products I used:
Base coat: Essence nail art protecting base coat
Base colour: Avon speed dry+ twilight blue
White: Avon nail experts french manicure white
Yellow: Essence show your feet 09 sunshine forever
Blue: Essence nail art twins 03 bonnie
Silver: Miss sporty clubbing colours 311
Top coat: Essence diamond power shield (It's a nail hardener, but I use it as a top coat and it works just fine)

A termékek, amiket használtam:
Alapozó lakk: Essence nail art protecting base coat
Alap szín: Avon speed dry+ twilight blue
Fehér: Avon nail experts french manicure white
Sárga: Essence show your feet 09 sunshine forever
Kék: Essence nail art twins 03 bonnie
Ezüst: Miss sporty clubbing colours 311
Fedőlakk: Essence diamond power shield (Ez egy körömerősítő, de én fedőlakként használom és nekem bevált)


Thank you for reading, and comments are still very welcome :)

Köszönöm a figyelmet, és továbbra is nagyon szívesen olvasom a megjegyzéseket :)

2011. augusztus 11., csütörtök

Facebook page!

I finally decided to create a page for my blog :) I don't ask anyone to like it, but... okay, well, like it please XD Just because it feels extremely awful and embarrasing to see how unpopular it is XD (Well, 5 mins after creating it... I shouldn't be surprised I think :D)

Végül úgy döntöttem, hogy készítek egy facebook oldalt a blogomnak :) Nem kérem senkitől, hogy lájkolja, de... oké, szóval légy szi', lájkoljátok XD De csak azért mert nagyon rossz és kínos érzés látni hogy mennyire nem népszerű XD (Mondjuk 5 perccel az elkészítése után... azt hiszem nem kéne csodálkoznom :D)

I have already decided on my next design, which is based on my very own idea (although others could have come up with the same thing already, I don't know), but it's kind of dangerous, there is a chance that I'll mess the whole thing up ^^; (So if I don't post anything for weeks, I'm probably sobbing in foetal position in the corner of the room because my beloved nails look so terrible.)

Már eldöntöttem milyen lesz a következő dizájn, ami teljes mértékben saját ötleten alapul (bár másoknak is eszébe juthatott már ugyanez, nem tudom), de elég veszélyes, van rá esély, hogy jól elrontom az egészet ^^; (Szóval ha hetekig nem írok egy bejegyzést sem, akkor valószínűleg éppen magzatpózban zokogok a szoba egyik sarkában, amiért olyan ocsmányak lettek a körmeim.)

2011. augusztus 9., kedd

Tribal copy

I found a picture recently, here is the link - and I fell in love. With the patterns, not the colours. These neon colours don't seem 'tribal' to me at all, but I love the pattern: stripes everywhere, but still exciting :D (I don't even have any polishes which would be this opaque with one coat over black polish, so that was it :D) I chose two of my favourite polishes ever to recreate this design: Essence Colour & Go - 32 Gold Rush and Avon Speed Dry - Sateen. (I think they match well ^^)

Nemrég találtam egy képet, itt megnézhetitek - és beleszerettem. Mármint a mintába, nem a színekbe. Ezek a neon színek egyáltalán nem tűnnek 'törzsinek' nekem, de a minta nagyon tetszik: csíkok mindenfelé, és mégis izgalmas :D (Nincs is olyan lakkom, ami ennyire átlátszatlan lenne {nincs erre jobb magyar szó?} fekete lakk felett egy rétegben, úgyhogy erről ennyit :D) Kiválasztottam hát kettőt a kedvenc színeim közül: Essence Colour & Go - 32 Gold Rush és Avon Speed Dry - Sateen. (Szerintem jól mutatnak együtt ^^)


I had to add a layer of Essence matte top coat, otherwise the shine made it nearly impossible to see the stripes. They are still not completely visible when the light hits them, but it is much better after mattifying.

Fel kellett vinnem egy réteg Essence matt fedőlakkot, egyébként a fényes csillogás miatt majdnem lehetetlen volt kivenni a csíkokat. Még így sem láthatók teljesen ha fény éri őket, de még mindig sokkal jobb így mattan.


I had fun creating (I mean copying ^^;) this design, though it was quite time-consuming :D I had this on about two weeks ago, I have been back at my hometown and on holiday since then, this is why I didn't post anyhing, sorry for the delay! I'll try to post more often from now on, I have a few ideas in mind :)

Jól elszórakoztam ennek a manikűrnek az elkészítésével (azaz lemásolásával ^^;), bár meglehetősen időigényes volt :D Körülbelül két hete viseltem ezt, azóta jártam a szülővárosomban és nyaraltam is, ezért nem tettem közzé bejegyzést, bocsánat a késlekedésért! Mostantól megpróbálok gyakrabban írni, van pár ötlet a tarsolyomban :)

Thank you for reading as always, comments are still very welcome!

Köszönöm a figyelmet mint mindig, és a megjegyzéseket továbbra is szívesen olvasom!

2011. július 20., szerda

Summer French

It's summer, it was 35+ °C outside until yesterday, and I created a manicure. Random facts :D So, with my colour choice I was trying to reflect the weather and the mood of this season. I hope you like it :)

Nyár van, egészen tegnapig 35°C felett volt a hőmérséklet odakint, és új manikűrt csináltam. Véletlenszerű tények :D Tehát, a színválasztással próbáltam visszaadni az évszak időjárását és hangulatát. Remélem tetszik :)


I don't have much to say: Essence base coat + QY No. 217 + Essence Show your feet 04 - Sunshine 4ever (three thin coats) + Essence Nail art Freestyle and tip painter 02 - Flower power (the thin line separating the tip) + orange rhinestones + Essence top coat (just bought it, no more bubbles!) = I love it :) I've created this look before with a different colour (red with a silver line), and I liked that one, too. It's not as boring as a simple french manicure, since the line separating the tip is pointed and there is a cute rhinestone added (in a matching colour of course).

Nincs sok mondanivalóm: Essence alapozó lakk + QY No. 217 + Essence Show your feet 04 - Sunshine 4ever (három vékony réteg) + Essence Nail art Freestyle and tip painter 02 - Flower power (a vékony vonal ami elválasztja a végeket) + narancssárga strasszkő + Essence fedőlakk (most vettem, nincs több buborék!) = imádom :) Már készítettem ilyet más színben is (piros ezüst csíkkal), és az is tetszett. Nem olyan unalmas, mint egy sima francia manikűr, mivel a körömvéget elválasztó vonal hegyes, és egy aranyos kő is helyet kapott (passzoló színben természetesen).


Thank you for reading, and let me know what you think!

Köszönöm a figyelmet, és írjatok, ha bármi eszetekbe jut!