2011. április 26., kedd

Sigma Premium Travel Brush Kit Giveaway on Konad-licious


I haven't posted about any giveaways recently, have I? Here's one for a change, unrelated to nail polish though. But I've been more and more obsessed with makeup lately, so I'm more and more interested in this kind of giveaways as well :) And since this one is hosted by a blog I've been reading for quite some time, I just couldn't resist.

Nem írtam mostanában giveawayről, igaz? Itt van egy a változatosság kedvéért, bár a körömlakkokhoz nem sok köze van. Mostanában egyre jobban belehabarodok a sminkelésbe, úgyhogy az ilyen jellegű giveaway-ek is érdekelnek :) És mivel ezt egy olyan blog szervezi, amelyet már egész régóta olvasok, nem tudtam ellenállni.

So, everyone who feels lucky should go for it - you can win a Sigma Premium Travel Brush Kit if you enter until 25 May. Just like every giveaway I enter, this one is international, too - a huge thank you and lots of gratitude for that, Konad-licious! The post itself contains every detail, so if you're interested, go for it!

Úgyhogy mindenki, aki szerencsésnek érzi magát, tegyen egy próbát - egy Sigma Premium Travel Brush Kit-et lehet nyerni, ha május 25-ig sor kerül a nevezésre. Mint minden giveaway, amire nevezek, ez is nemzetközi - hatalmas köszönet és rengeteg hála érte, Konad-licious! A bejegyzés maga minden részletet tartalmaz, úgyhogy ha érdekel, hajrá!


2011. április 19., kedd

Boring designs - exam period is coming

Lately I have so much studying to do, I can't really spend hours with making my mani :( So my last two designs were quite simple and even similar to each other - there goes creativity. I won't spend much time typing this post either, sorry for that. Maybe the next design and post will be more interesting, thanks to the spring break we have here :)

Az utóbbi időben annyit kell tanulnom, hogy nem nagyon tudok órákat tölteni a manikűrözéssel :( Úgyhogy a legutóbbi két dizájnom elég egyszerűek és még egymáshoz hasonlóak is voltak - ennyit a kreativitásról. Ennek a posztnak az írogatásával sem fogok sok időt tölteni, elnézést érte. Talán a következő dizájn és bejegyzés érdekesebb lesz, az aktuális tavaszi szünetnek köszönhetően :)

The spring mani I had on about two weeks ago was so vivid I had to go with something more... simple next week. And because I just bought Essence's Best Friend (when I bought Sunshine 4ever), I had to try it. So here it goes, two coats of Best Friend:

A tavaszi manikűr amit körülbelül két hete csináltam annyira élénk volt, hogy valami... egyszerűbbet kellett kitalálnom. És mivel nemrég vettem meg az Essence Best Friend névre hallgató lakkját (ugyanakkor amikor a Sunshine 4evert), ki kellett próbálnom. Itt is van, két réteg Best Friend:
To be honest I wasn't perfectly satisfied with this polish. It is nearly impossible to make its surface even, at least for me it was extremely hard, and I didn't fully succeed either. I applied two coats and because it was so uneven I was thinking of applying a third one, but it was already too opaque like this for my taste, so I left it as it was. The brush was a bit too thin, too, which only made applying harder. I wanted to achieve an elegant look this time, so I put a rhinestone on each nail near the cuticle.

Hogy őszinte legyek nem voltam teljesen elégedett ezzel a lakkal. Majdnem lehetetlen volt egyenletes felületet létrehozni vele, legalábbis számomra nagyon nehéz volt, és nem is sikerült igazán. Két réteget vittem fel, de mivel annyira egyenetlen lett, gondolkoztam egy harmadikon is, csak már így is nagyon átlátszatlan volt az én ízlésemnek, úgyhogy békén hagytam. Maga az ecset is kissé vékony volt, ami még nehezebbé tette a felvitelt. Ez alkalommal elegáns kinézetet akartam elérni, így minden körmömre raktam egy-egy strasszkövet a körömágybőrhöz közel.

In the end I grew to like it, but I wasn't too depressed to wash it off either. It was a nice change after the yellow mani with the childish stickers, and that was what I wanted. I just want to post one last picture about some of the bubbles which showed while applying the second coat:

Végülis egészen megszerettem, de nem estem depresszióba amikor le kellett mosnom. Jól esett a váltás az előző sárgához képest a gyerekes matricákkal, és végül is ezt akartam. Csak még egy képet akarok mutatni a buborékokról amik a második réteg felvitele közben keletkeztek:

I've had worse, it wasn't visible from a good distance, so I wasn't bothered by it too much. But next time I will be way more careful while applying this polish.

Volt már rosszabb is, jó távolságból már nem is látszottak, úgyhogy nem zavart különösebben. De legközelebb sokkal óvatosabb leszek ezzel a lakkal.

2011. április 6., szerda

Still Spring

No, I didn't do a new mani, don't worry :) I just found a T-shirt that matches my nails surprisingly well, so I took pictures and I decided to post it right away :D The sun is not shining anymore though, so the quality is not too good, sorry for that.

Nem, nem csináltam új manikűrt, nem kell aggódni :) Csak találtam egy pólót ami egész jól illik a körmeimhez, úgyhogy készítettem egy-két képet, fel is rakom őket gyorsan :D A nap már sajnos nem süt, úgyhogy a minőség nem a legjobb, bocsánat.BB Couture Giveaway on GildedNails!


GildedNails is hosting another giveaway, this time with two BB Couture products. Will close 25th April, don't miss the chance :) I'm personally really excited about these polishes, because the swatches (you can see them in the same post as the giveaway itself) are gorgeous! If Man Bug looks like this, I'm sure these two won't disappoint anyone either. (And remember? I just realized how much I like vivid colours - these are out of my old league, too ^^)

GildedNails újabb giveaway-t rendez, ezúttal két darab BB Couture termékkel. Április 25-én ér véget, ne hagyjátok ki a lehetőséget :) Én személy szerint nagyon izgatott vagyok ami ezeket a lakkokat illeti, mert a fényképek (amiket ugyanabban a posztban találtok, mint magát a giveawayt) gyönyörűek! Ha a Man Bug így néz ki, biztosan ez a két szín sem okoz senkinek csalódást. (És emlékeztek arra, hogy éppen most jöttem rá, mennyire szeretem az élénk színeket? - ez a két szín is a régi ízlésemtől távol áll ^^)

Link: April Giveaway on GildedNails!

2011. április 5., kedd

Spring is here

Guess what - it's finally spring! The weather is a lot better than a few weeks ago, flowers are blooming, etc. But to be honest, this has nothing to do with my current mani - this is only what it reminds me of. I spent the weekend with my boyfriend in our hometown, and we went on a little trip - nail polish buying trip :D Of course I went straight to the Essence products, and started searching for something new. Honestly, I would have never chosen this colour I'm wearing right now if it wasn't for my boyfriend. He just pointed at Lime up! and Sundancer, saying that he likes them and I should consider buying those two.

Képzeljétek - végre tavasz van! Sokkal jobb az idő, mint pár héttel ezelőtt, a virágok is nyílnak, stb. De hogy őszinte legyek, ennek semmi köze nincs a jelenlegi manikűrömhöz - csupán ez jut eszembe róla. A hétvégét a barátommal a szülővárosunkban töltöttük, és tettünk egy kis körutat - körömlakk vásárló körutat :D Természetesen rögtön az Essence termékekhez mentem, és elkezdtem keresni valami újat. Őszintén szólva biztos nem választottam volna azt a színt, amit most viselek, ha nincs a barátom. Egyszer csak rámutatott a Lime up! és Sundancer színárnyalatokra, mondván neki azok tetszenek és megvehetném akár azokat is.

I was stunned for a moment, mainly because I would have never thought he would like these two of all the polishes piling up in the store. You think you know a person, huh? :D But he said those are pretty, vivid, and daring, so he likes them :D Those who know my taste should know how I felt about this. I usually pick darker, and more importantly cold colours: purple, blue, turquoise, maybe certain shades of green - but these? For those who don't know which colours I'm talking about, here they are, Lime up! and Sundancer from Essence:

Egy pillanatra teljesen leblokkoltam, legfőképp azért, mert sosem gondoltam volna, hogy pont ezeket választja ki abból a rengetegféle lakkból ami a boltban tornyosult. Azt hiszed, ismersz valakit, mi? :D De azt mondta, hogy szépek, élénkek és merészek, úgyhogy neki tetszienek:D Aki ismeri az ízlésemet, az tudja, hogy éreztem ezzel kapcsolatban. Általában sötétebb, és legfőképp hideg színeket választok: lilát, kéket, türkizt, esetleg a zöld bizonyos árnyalatait - de ezek? Akik esetleg nem tudnák, melyik két árnyalatról van szó, íme, itt vannak ők, Lime up! és Sundancer az Essence-től:


In the end I didn't buy them, but I've chosen another one, still vivid and warm, but slightly darker: Sunshine 4ever from the Show your feet collection. (By the way, does anybody actually care about this toe nail polish thing? I apply it wherever I want to XD) And then I saw some stickers which I could imagine putting on top of this colour, and bought those too. And after purchasing these extra-lively and spring-like, warm stuff, I had to choose something much more subtle: I bought a bottle of Best friends as well (Multi dimension collection). Here are the stickers, named "crazy chick":

Végül nem ezeket vettem meg, hanem egy harmadikat választottam, ami szintén élénk és meleg színű, de egy kicsit sötétebb: a Sunshine 4ever árnyalatot a Show your feet kollekcióból. (Mellesleg érdekel bárkit is ez a "lábkörömlakk" dolog? Oda kenem ahova akarom XD) Aztán megláttam pár matricát, amit el tudtam képzelni ezzel a színnel, és azokat is megvettem. Miután pedig kiválasztottam ezeket a nagyon élénk, meleg színű dolgokat, muszáj volt valami olyat is kinéznem, ami sokkal visszafogottabb: vettem egy üveg Best friends árnyalatú lakkot is (a Multi dimension kollekcióból). Íme a matricák, a nevük "crazy chick":


On the way home I was getting more and more excited about Sunshine 4ever, and I made my new mani the first chance I got. After a coat of Essence base coat, I applied two coats of Sunshine 4ever, and was a bit disappointed. The colour itself was gorgeous, but two coats didn't seem to be enough. I hate to feel like I'm having 2 mm thick fake nails on, so I was trying to avoid having to apply a third coat, but in the end I did. So, three coats of Sunshine 4ever:

Hazafelé menet egyre izgatottabb lettem a Sunshine 4ever lakkal kapcsolatban, és rögtön el is készítettem az új manikűrt az első adandó alkalommal. Egy réteg Essence alapozó lakk után felvittem két réteget a Sunshine 4ever-ből, és egy kicsit kiábrándultam. A szín maga gyönyörű volt, de két réteg úgy tűnt, nem elég. Gyűlölöm, ha úgy érzem, 2 mm vastag műköröm van rajtam, így próbáltam elkerülni a harmadik réteg felvitelét, de végül mégis mellette döntöttem. Szóval íme, három réteg Sunshine 4ever:Just like I said, the colour is gorgeous, really vivid but still far from neon. The brush is wide and easy to handle, although the polish itself is a bit on the thick side, I prefer thinner ones - but that's just me. Probably next time I'll be able to create a nice and even surface with applying only two coats, because I wasn't really prepared this time. The bottle even says "extremely long-lasting and great coverage with just one coat", so I was totally at peace. I was pretty sure "extremely great coverage" wouldn't be enough for me, so I knew I was going to apply two coats. But then again it wasn't perfect... with bigger stickers I could have hidden the uglier parts, but I wanted the colour of the polish to stand out.

Amint már említettem, a színe gyönyörű, nagyon élénk, de a neontól még mindig távol áll. Az ecsete széles és könnyen kezelhető, bár maga a lakk kicsit sűrű, én jobban szeretem az ennél kissé hígabbakat - de ez relatív. Valószínűleg legközelebb már tudni fogok szép, egyenletes hatást elérni két rétegben is, most csak nem voltam felkészülve. Az üvegen még az is rajta van, hogy "rendkívül hosszan tartó és nagyszerű fedőképesség már egyetlen réteggel is", így teljesen nyugodt voltam. Biztos voltam benne, hogy a "nagyszerű fedőképesség" nem lesz elég nekem, így számítottam rá, hogy két réteget azért fel kell kennem. De mint már mondtam, nem volt tökéletes... nagyobb matricákkal el tudtam volna rejteni a csúnyább részeket, de azt akartam, hogy érvényesüljön a lakk színe.

Then I grabbed my newly purchased cute, heart-shaped stickers and threw some here and there. I didn't want to put one on each nail, so I just put them on my thumbs, middle fingers and pinkies. They are small enough, too, so the colour of the polish really stands out. I was worried because I don't really have any clothes whose colour is anything like this (which I can wear at the moment I mean), but now I just don't care :D They look good, and that's all: (Sorry, I forgot to clean up before taking the pictures)


Aztán megragadtam a frissen vásárolt, aranyos, szívecske alakú matricáimat és felraktam párat ide-oda. Nem akartam minden körmömre rakni, úgyhogy csak a hüvelyk-, középső és kisujjamra raktam. Mind elég apró, úgyhogy a körömlakk színe tényleg eléggé jól érvényesül. Eleinte aggódtam, mert nem nagyon van olyan ruhám, aminek ehhez hasonló színe lenne (mármint amit jelenleg fel tudnék venni), de most már nem érdekel :D Jól néz ki, és kész: (Elfelejtettem lemosni a fölösleget a képek készítése előtt, elnézést érte)
Now I'm constantly staring at my nails, sometimes I even annoy myself. But I finally found out that I actually don't hate vivid and warm colours when it comes to polishes :) Thanks to my boyfriend. (By the way, he said he really likes this design. Can I get any more satisfied?)

Most pedig folyamatosan a körmeimet bámulom, néha még saját magamat is idegesítem. De végre rájöttem, hogy nem is utálom az élénk színeket, ha körömlakkról van szó :) Mindezt a barátomnak köszönhetően. (Mellesleg azt mondta, nagyon tetszik neki ez a design. Lehetnék ennél elégedettebb?)