2011. február 27., vasárnap

Oh to Be a Muse is super-generous!


A giveaway has just ended on Oh to Be a Muse (congrats to the winner!), but another one has already started! Amazing and gorgeous makeup and polish and brushes and cosmetic bag and so much more to win! Don't miss the chance :) Ends on 11th March.

Egy giveaway épphogy végetért az Oh to Be a Muse blogon (gratulálok a nyertesnek!), és egy újabb már kezdetét is vette! Elképesztő és gyönyörű sminkeszközök, körömlakkok, ecsetek, sminktartó szütyő (na hogy ennek nem ez a hivatalos neve, az is biztos XD) és még sok más nyeremény vár! Ne hagyd ki a lehetőséget :) Március 11-éig.

Link: Spring Makeup Muse Giveaway

Rainbow!

Okay, maybe I was wrong when I said I was not THAT disappointed in my previous mani. I had to be really disappointed, because today at noon I just wiped it off and that's it, it lasted one whole day XD Probably the fact that I found one of the best channels on Youtube ever has something to do with it as well. I seriously don't know how I managed to be an addict for half a year without finding Cutepolish's Youtube channel! Awesome is an understatement, let me say that. Here is the link, you MUST check it out if you like nail polish even a little tiny bit: ¤CLICK¤

Oké, szóval lehet, hogy tévedtem amikor azt mondtam, ANNYIRA nem voltam elégedetlen az előző manikűrömmel. Mégiscsak nagyon elégedetlennek kellett lennem, mert ma délben egyszerűen leszedtem és ennyi, egyetlen napot bírt ki XD Valószínűleg a tény, hogy megtaláltam az egyik létező legjobb Youtube csatornát, szintén közrejátszott. Komolyan nem tudom hogyan rajongok fél éve a körömlakkokért anélkül, hogy rátaláltam volna Cutepolish Youtube csatornájára! A fantasztikus enyhe kifejezés, csak ennyit mondok. Itt van a link, MUSZÁJ megnéznetek ha egy kicsit is szeretitek a körömlakkokat: ¤KATT¤

I saw the rainbow design and fell in love with it. That's the story. The second I saw that video, I knew: I want these on my nails and want to get rid of this messy thing what I'm wearing right now. Although Cutepolish said it was designed for short nails, my opinion is that there is no design created for shorts alone, but there are some created for long ones alone. You can always "stretch" a design to fit longer nails, but the other way around... harder. I'm sure Cutepolish didn't mean to say "you can do it only on short nails" either, I'm just saying :D

Megláttam a szivárványos mintát és beleszerettem. Ennyi a történet. Abban a másodpercben, hogy megláttam a videót, tudtam: akarom azokat a körmöket és meg akarok szabadulni ettől a szörnyű dologtól amit éppen viselek. Bár Cutepolish azt mondta, rövid körmökre tervezte a mintát, az én véleményem szerint nincsen dizájn csak rövid körmökre, bár olyan van, ami csak hosszúra illik. Megnyújtani meg lehet bármilyen mintát, hogy illjen a hosszú körmökre, de fordítva... nehezebb. Biztos vagyok benne, hogy Cutepolish sem azt akarta mondani, hogy "csak rövid körmökkel tudod megcsinálni", csak gondoltam leírom :D

So I decided to go with something like "clouds=unusual french tip and rainbow=awesome" :D I didn't take pictures of this one just after I was done with it, and that is because you can find a perfect tutorial on Cutepolish's channel, right here: ¤CLICK¤. I didn't do everything the way she did though. I don't have a dotting tool, and I also had bigger canvas to paint on, so I just did the clouds simply with the brush of my white nail polish. About the rainbow: as you will see below, I didn't use only three colours but 6 of them :) Took me long enough though. And I don't have nail art deco polishes in every colour of the rainbow, so actually 5 out of the 6 colours were painted with a toothpick :D Only the yellow one was made with an actual thin brush.

Szóval úgy döntöttem, valami olyasmit hozok ki belőle, hogy "felhők=szokatlan francia manikűr és szivárvány=fantasztikus" :D Nem készítettem képeket, csak amikor már befejeztem a festést, mégpedig azért, mert tökéletes hogyan csináld videó van Cutepolish csatornáján, itt: ¤KATT¤. Bár nem csináltam mindent úgy, ahogy ő. Nincsen pöttyöző eszközöm (a fene se tudja hogyan mondják ezt magyarul, elnézést :D), és nagyobb felületem is volt festeni, így a felhőket simán a fehér körömlakkom ecsetével csináltam. A szivárványról: ahogy a képeken látszik, nem csak három színt használtam, hanem hatot :) Bár elég sokáig tartott. És nincsen dekorlakkom a szivárvány minden színében, úgyhogy a 6 színből 5-öt fogpiszkálóval csináltam :D Csak a sárga készült vékony ecsettel.

Enough talking, here comes my Sunday afternoon:

Elég a dumából, íme a vasárnap délutánom:

The list of polishes I used for those who are interested:
A körömlakkok listája, amiket használtam, azoknak, akiket érdekel:
  • Base coat: Essence Protecting Base Coat
  • On top of that to add some colour to the "sky" (and because I feel naked with only base and top coat on some part of my nails): QY No.217 (same as the first opaque colour in my purple gradient mani)
  • Clouds: Avon French Manicure "White"
  • Purple stripe: Astor Fash'n Studio No.71
  • Blue stripe: Essence Nail Art Twins "Bonnie"
  • Green stripe: Essence Colour & Go "Choose me!"
  • Yellow stripe: Essence Freestyle & Tip Painter "Flower Power"
  • Orange stripe: Miss Sporty Clubbing Colours No.303
  • Red stripe: Jollie France No.93
  • Top coat: Essence High Shine Top Coat

2011. február 26., szombat

Square again

I switched back to square nails, and wanted to make a french tip design to prove you: it looks better like this... and I'm not satisfied this time either ^^; This blog must be cursed or something, I just can't create a decent mani since I've started it :D Whatever, I still like it more than the previous one.

Visszaváltottam szögletes körmökre, és francia manikűrt akartam készíteni, hogy megmutassam nektek mennyivel jobban néz így ki... és ismét nem vagyok különösebben elégedett ^^; Ez a blog úgy tűnik meg van átkozva, vagy hasonló, egyszerűen nem tudok egy jó kis manikűrt készíteni amióta elkezdtem az írását :D Mindegy, ez még mindig jobban tetszik, mint az előző.

Here is the first step, two layers of Avon's (Speed Dry) Sateen (after one layer of Essence base coat of course). I love this shade, it just looks elegant, and makes my nails look perfect ^^ It's not too showy, so with a simple two-coat application without any shiny-shimmery add-on, I would even go and have an oral exam wearing it :D Looking at these pictures, maybe I just should have stopped right here... it looks so nice.

Íme az első lépés, két réteg az Avon (Speed Dry) Sateen színéből (egy réteg Essence alapozó lakk után, természetesen). Imádom ezt a színt, annyira elegáns, és tökéletessé teszi a körmeimet ^^ Nem különösebben feltűnő, így egy egyszerű kétrétegű festéssel minden csillogó-villogó kiegészítés nélkül még egy szóbeli vizsgára is elmennék vele :D A képeket látva úgy érzem, lehet hogy itt meg kellett volna állni.. olyan szép.

But no, I just had to add some silver french tip. (I'm not sure silver was a good choice, by the way, it kind of makes the base shade disappear.) I used one of Miss Sporty's Clubbing Colours, No.311 to be exact, which is - as I mentioned before - a silver shade. I love the brush of this one, it's really wide and makes it easy to apply, but the laquer itself... well, let me just say I have never ever been able to apply it without any bubbles even once. I really tried to apply thin layers and wait like hours between layers, but I still ended up with a few bubbles on one of my nails. But its colour is definitely mesmerizing.

De nem, muszáj volt ezüstszínű francia stílusú körömvéget festenem. (Nem vagyok benne biztos, hogy az ezüst jó választás volt egyébként, eléggé elnyomja az alap színét.) Amit használtam, az a Miss Sporty márka Clubbing Colours kollekciójából a 311-es számú lakk, ami - ahogy azt már említettem - egy ezüst árnyalatú lakk. Imádom az ecsetét, nagyon széles és könnyű vele dolgozni, de maga a lakk... nos, csak annyit mondanék, hogy még soha egyetlen egyszer sem sikerült úgy felvinnem, hogy ne legyen buborékos. Tényleg megpróbáltam vékony rétegekben felvinni, és szinte órákat vártam két réteg között, de még így is kialakult egy-két buborék az egyik körmömön. De a színe egyértelműen elbűvölő.

This would have been another good time to stop. But no, I still haven't messed up my lovely Avon colour enough XD Sorry, this regret is sometimes overwhelming. So I took my Essence "Silver Surfer", which is a "freestyle and tip painter", so the bottle says. I began with my left thumb, and ended up with a cute swirl, another wavy line and some spots.

Ennél a pontnál is megállhattam volna. De nem, még mindig nem csesztem el eléggé a gyönyörűséges Avon színt XD Bocsánat, a megbánás néha felülkerekedik rajtam. Szóval fogtam az Essence "Silver Surfer" nevű lakkját, ami egy "freestyle and tip painter" az üveg szerint. A bal hüvelykujjammal kezdtem, és egy aranyos kis csigavonalat, valamint egy másik hullámos vonalat és pöttyöket sikerült festenem.

I was kind of impressed with this one, but I knew I couldn't do this on all my nails. My thumb is the perfect canvas: it's comfortable to paint on, has the largest surface, and it's on my non-dominant hand. So I chose not to experiment too much. I decided to use this extra-thin nail art brush on only three of my nails per hand. Good choice, by the way. On the middle finger I managed to paint the swirl, but on the pinky I messed up big time: it's just a shapeless... thing.

Ezzel meglehetősen elégedett voltam, de tudtam, hogy ezt nem tudnám minden körmömön megcsinálni. A hüvelykujjam körme a tökéletes vászon: kényelmes rá festeni, nagy a felülete, és a bal kezemen van. Ezért úgy döntöttem, nem kísérletezem sokat. Végül csak három körmömre festettem mindkét kezemen. Jó döntés volt egyébként. A középső ujjamon még meg tudtam csinálni a csigavonalat, de a kisujjamat jól elcsesztem: csak egy alaktalan izé lett belőle.


The last step was the top coat and some rhistones, it looks a little bit better this way, makes my pinky look like I actually wanted a teardrop-shaped stone over there, and created the abstract thingie just because of that. Overall, like I said I'm not impressed, but not that disappointed either.

Az utolsó lépés a fedőlakk volt és pár strasszkő, így egy kicsit sikerült javítani a kinézeten, egészen úgy tűnik, mintha egy könnycsepp alakú követ terveztem volna a kisujjamra, és ezért alakult úgy a minta, ahogy. Összességében ahogy mondtam, nem vagyok elájulva, de azért annyira csalódott sem vagyok.
PS: I'm sorry for the terrible quality of the pictures, but it's the middle of (okay, actually the end of) winter here, and I could have waited for days to actually get some sunlight. I had to stick with artificial lights, which is not the best solution as you can see. Sorry again!

Ui.: Elnézést a borzalmas minőségű képekért, de itt éppen tél kellős közepe (na jó, vége) van, és akár napokig is várhattam volna, ha napfényben akarok képet készíteni. Ráfanyalodtam a mesterséges fényekre, ami nem volt a legjobb megoldás, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Még egyszer elnézést!

2011. február 20., vasárnap

Giveaway again - Girly's Beauty


I guess it's not surprising I've found another giveaway, lately I just see them everywhere! Which is a good thing regarding the amount of my pocket money :D So here it goes, there are several different types of makeup and basically everything needed to make a girly girl happy :) So go ahead, the winner will be decided 28th February. Good luck!

Azt hiszem nem meglepő, hogy újabb giveawayre bukkantam, az utóbbi időben mindenhol beléjük botlok! Ami igen jó dolog tekintve a zsebpénzem mennyiségét :D Szóval itt van a giveaway, több különböző típusú sminkcuccal, és gyakorlatilag mindennel ami egy lányos lányt boldoggá tehet :) Gyerünk, a nyertes személye február 28-án derül ki. Sok szerencsét!

Link: Girly's Beauty 300+ followers giveaway!

2011. február 14., hétfő

Dark French with some spots to make it less boring

Here I go again, a few days later than I expected, but with a fresh and new mani. I was planning on doing something totally different, but then my dad's girlfriend got back from Australia, and just put three nail polishes in front of me, and told me to choose one. I didn't have any choice, really :D One of them was a scary neon-orange, I'd probably never be able to wear it, not without gloves anyway. The other one was some pinkish colour, but my boyfriend didn't like it at all, so I chose Sally Hansen's Glossy. I have a bunch of dark polishes, and this one is not any different from them, but who cares, I got one for free :D

Itt vagyok ismét, egy-két nappal később, mint terveztem, de friss és új manikűrrel. Egészen mást terveztem eredetileg, de édesapám barátnője megérkezett Ausztráliából, és egyszerűen letett elém háromféle körömlakkot, hogy válasszak egyet. Nem volt sok választásom, de tényleg :D Az egyik egy ijesztő neon narancssárga volt, valószínűleg nem lennék képes hordani, legalábbis kesztyű nélkül biztosan nem. A másik valami rózsaszínféle volt, de a barátomnak egyáltalán nem tetszett, úgyhogy Sally Hansen Glossy-ját választottam. Van egy csomó sötét lakkom, és ez sem különbözik tőlük, de kit érdekel, ingyen kaptam :D

I started with my usual base coat of course, still Essence. Then I applied two coats of my new Australian Sally Hansen :D I liked it a lot, it was easy to handle. The brush is a little bit thin though, but I usually don't follow the three-stroke rule, so I don't mind. Two coats was enough, by the way, I didn't even think about applying a third one.

A szokásos alapozó lakkommal kezdtem természetesen, még mindig Essence. Aztán felvittem két rétegnyit az ausztráliai Sally Hansenből :D Nagyon tetszett, könnyű volt bánni vele. Bár az ecset egy kicsit vékony, de úgysem nagyon szoktam követni a háromvonásos szabályt, így nem zavar. Két réteg elég volt egyébként, meg sem fordult a fejemben, hogy egy harmadik is kéne.


It's supposed to have more red in it I guess, but with natural light and even with lamps around, it's pretty much black and that's all. It's nearly impossible to tell that there's red in there. If you know what you're looking for, then maybe you'll see it.

Azt hiszem több pirosnak kéne benne lennie, de természetes fénynél és még lámpáknál is jobbára egyszerűen csak fekete és ennyi. Szinte lehetetlen megmondani, hogy piros is van benne. Ha tudod, hogy mit keress, akkor talán meglátod.

The next step was the tip, I used Jollie France's ... number 93? I really can't tell which number is supposed to stand for the shade, sorry. I got this polish as a present from my friend, I have no idea where she got it, but it's a pretty nice red colour - just look at the picture. Two coats were needed to get rid of the black underneath.

A következő lépés a köröm vége volt, egy Jollie France lakkot használtam... talán 93-asat? Nem tudom eldönteni melyik szám utal az árnyalatra, bocsánat. Ezt még ajándékba kaptam egy barátnőmtől, fogalmam sincs honnan szerezte, de egész szép piros színe van - nézd csak meg a képen. Két réteg kellett ahhoz, hogy megszabaduljak az alatta levő feketétől.


This seemed too simple to me, so I added some spots on my thumb, middle finger and pinky - three on each, meant to be smaller the closer you get to the tip. It's not exactly the most creative thing I've ever done, but still better than without them :D

Ez így egy kicsit túl egyszerűnek tűnt nekem, úgyhogy tettem még egy-két pöttyöt a hüvelyk-, középső és kisujjamra - mindegyikre hármat, elméletileg a köröm vége felé egyre kisebbeket. Nem éppen a legkreatívabb dolog amit valaha kitaláltam, de még mindig jobb így mint nélküle :D


I did only one more thing to make it a little bit more exciting - adding rhinestones to the biggest spots. I haven't used them for a while, I kind of missed them, and how they tend to disappear after a few days :)

Egyetlen apróságot tettem még hozzá, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen - strasszköveket a legnagyobb pöttyökre. Jó ideje nem használtam már őket, kicsit hiányoztak is, meg az is, ahogy egy-két nap után hajlamosak eltünedezni :)


Honestly, I'm not exactly satisfied, so this one probably won't stay on too long. I expected the Sally Hansen polish to be more reddish, and the spots to be more even, and everything. I guess I also got used to square nails, and this sudden idea of growing them round was not the best. French manicure looks better on square, if you ask me. But it didn't turn out to be that bad, so I'll just quit whining :D

Őszintén szólva nem vagyok éppen elégedett, úgyhogy ez nem marad fent sokáig. Azt hittem, a Sally Hansen pirosabb lesz, a pöttyök pedig egyenletesebbek, meg úgy amúgy is. Azt hiszem túlságosan hozzászoktam a szögletes körmökhöz, és a hirtelen ötlet miszerint kerekre reszelem őket, nem volt a legjobb. A francia manikűr eleve jobban néz ki szögletes körmökön, ha engem kérdeztek. De azért annyira nem lett rossz, úgyhogy inkább abbahagyom a nyafogást :D


PS.: I don't believe in Valentine's Day, so don't expect me to come up with any heart-shaped or lovey-dovey manicure in the next few years :D

Ui.: Nem hiszek a Valentin napban, úgyhogy ne számítsatok semmilyen szív alakú vagy szerelmetes manikűrre az elkövetkezendő években :D

Giveaway again - more and more chance to win :D


I've found another giveaway, this time on Nail Talez & More. Okay, actually it wasn't hard to find, I'm a follower of this blog for a while now, so I got updated automatically :D This is a real nail polish giveaway for a change, so every addict out there, take your chances! There will be 3 lucky winners, you have until 12th March to enter.

Találtam mégegy giveawayt, ezúttal a Nail Talez & More blogon. Na jó, igazából nem volt nehéz ráakadnom, már egy ideje feliratkoztam a blogra, így automatikusan megkaptam az infót :D A változatosság kedvéért ez egy igazi körömlakk giveaway, úgyhogy minden függő használja ki a lehetőséget! 3 szerencsés nyertes is lesz, március 12-én lesz a sorsolás.

Link: 1 Year Anniversary Giveaway by Nail Talez & More!

Giveaway by Oh to Be a Muse


I just got an invitation to another amazing giveaway. If you'd like to get this enormous makeup palette plus some extra nail polish, hurry up and enter the giveaway! Winner will be decided 23th February. Don't miss this one either :)

Nemrég kaptam egy meghívást egy újabb elképesztő giveaway-re. Ha szeretnéd megkapni ezt a hatalmas sminkkészletet kiegészítve egy kis körömlakkal, nevezz be te is! Február 23-án dől el, ki lesz a nyertes. Ne hagyd ki ezt se :)

Link: ELF Makeup Palette Giveaway

2011. február 9., szerda

The most generous giveaway ever!

Here comes the most generous giveaway I've ever seen. Most of the products to win are not nail polishes, but there are some, and we have to admit - who likes nail polish, can't hate makeup in general, right? ^^ So don't miss the chance to get all these incredible stuff for free, enter the giveaway! There's nothing to lose, is there? :) Hurry up, the winner will be decided 28th February!

Íme a legnagylelkűbb giveaway amit valaha láttam. Az megnyerhető termékek nagy része nem körömlakk, de van köztük az is, ráadásul be kell ismernünk - aki szereti a körömlakkokat, nem utálhatja a sminket úgy általában, nem igaz? ^^ Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy ezeket az elképesztő sminkcuccokat ingyen megkaphasd, nevezz te is! Nem veszíthetsz semmit, ugye? :) Siess, a győztes neve február 28-án derül ki!

Link: GlamaDazzle's incredibly generous giveaway!

2011. február 7., hétfő

Giveaway by Sonidlo, don't miss it!


Time for another giveaway! This time "only" nail polishes, but look at them! O.o I'm practically drooling over here - feeling sorry for my laptop. Getting all these for free is possible! Just follow the link below and enter, just like I did! Good luck everyone ^^ (until 18th March)

Elérkezett az idő egy újabb giveaway-re! Ezúttal "csak" körömlakkokról van szó, de nézzetek csak oda! O.o Én valósággal csorgatom a nyálamat - szegény laptop. Mindezt ingyen megkaphatod! Csak kövesd az alábbi linket, és nevezz be, ahogy én is tettem! Sok szerencsét mindenkinek ^^ (március 18-ig)

Link: Sonidlo's giveaway!

Insanely HUGE giveaway by Konadlicious!


Here comes one of the most amazing giveaways I've ever seen, not only with nail polishes, but with much more to win! If you're interested in getting all these stuff (and possibly even more) for free, visit the link below and enter! Hurry up, it'll all end 1st March!

Íme az egyik legelképesztőbb giveaway amit valaha láttam, nemcsak körömlakkokkal, de sok egyéb mással is! Ha érdekel a lehetőség, hogy mindezt a rengeteg cuccot (és talán még többet is) ingyen megkaphasd, látogasd meg az alábbi linket és nevezz be! Siess, március elsején lejár!

Link: Konadlicious giveaway!

(Nem igazán tudom lefordítani a giveaway szót, mindenesetre annyiról van szó, hogy a legnépszerűbb blogok közül több is szokott ilyesmi eseményt tartani, amely elsősorban a nézettségük növelésére szolgál. Be lehet nevezni, és minél több helyen reklámozod az eseményt és ezzel a blogot is, annál nagyobb esélyed van a győzelemre - ötletes PR fogás :D)

2011. február 3., csütörtök

Time for Purple

Purple is one of my favourite colours. Well... you can say it is my favourite one. This manicure makes it pretty obvious I think :) I started with a layer of Essence base coat. I use pretty much Essence products, because they are insanely cheap (compared to other brands, at least in Hungary), but their quality is much better than even most of the more expensive ones. To be exact, I used a polish named "protecting base coat":

A lila az egyik kedvenc színem. Sőt... mondhatjuk, hogy a kedvenc színem. Ez a manikűr pedig elég árulkodó azt hiszem :) Egy réteg Essence alapozó lakkal kezdtem az alkotást. Elég sok Essence terméket használok, mert hihetetlenül olcsók (más márkákhoz képest, legalábbis Magyarországon), de a minőségük sokkal jobb még sok drágább lakkénál is. Hogy pontos legyek, a "protecting base coat" névre hallgató lakkot használtam:


You'll realise it sooner or later, but I'm a real Essence-fan. Together with the top coat, I usually wear my manicures for a week, and I only change it because I find it boring, not because it's not wearable anymore.


Előbb vagy utóbb észreveszitek majd, de egy vérbeli Essence-fan vagyok. A fedőlakkal együtt általában egy hétig viselem ugyanazt a manikűrt, és akkor is csak azért váltok, mert megunom, nem pedig mert már nem szalonképes.

I didn't take any pictures of the base coat, it's not really interesting, believe me, not really visible even :) The next step was a layer of QY nail polish, its number is 217, this brand's shades don't have any names, at least not written on them. It's pretty sheer, basically doesn't even have any colour, but when light hits it, it has a slight pink (maybe purple-ish?) shade in it. QY nail polishes are quite cheap too, and their quality is not bad either. (Essence seems better to me, though.) This is not a well-known brand as far as I know, and in Hungary I've only seen it in one store so far. This colour is a little bit thick, so it's not exactly easy to apply, but other than that, I've got no problems with it. Let's see the picture:

Nem készítettem fényképet az alapozó lakkrétegről, nem igazán érdekes, higgyétek el, ráadásul nem is nagyon látszik :) A következő lépés egy réteg QY körömlakk volt, a száma 217, ennek a márkának az árnyalatai nem rendelkeznek névvel, legalábbis nincsen rájuk írva. Eléggé átlátszó, tulajdonképpen nincs is színe, de amikor a fény ráesik, van egy enyhe rózsaszín (talán lilás?) árnyalat benne. A QY körömlakkok is elég olcsók, és a minőségük sem rossz. (Bár az Essence azért jobb.) Nem igazán közismert márka, amennyire tudom, Magyarországon csak egyetlen boltban láttam. Ez a szín egy kicsit sűrű, így nem éppen egyszerű felvinni, de ezen kívül nem volt problémám vele. Lássuk a képet:


The third step was the sponge. A 100% normal sponge made for washing dishes. And some nail polish of course :D A pretty old Astor polish, to be exact. Astor Fash'n Studio Nr. 71 - a nice purple colour. Put some on the sponge, then put the sponge on the nail - if you're lucky enough, you'll get something pretty close to gradient. I've covered about 3/4 part of my nail.

A harmadik lépés a szivacs volt. Egy 100%-osan hétköznapi mosogatószivacs. Meg persze némi körömlakk :D Egy meglehetősen régi Astor lakk, hogy pontos legyek. Aston Fash'n Studio Nr. 71 - egy kellemes lila szín. Rakj egy kicsit a szivacsra, aztán a szivacsot a körmödre - ha elég szerencsés vagy, valami színátmenethez hasonlót kapsz végeredményként. Én körülbelül a körmöm 3/4 részét festettem így be.


The next step was a darker purple, QY again. This one's number is 75, it's a pretty dark purple with golden glitter in it. (The glitter is not really visible, at least not as much as it is in the bottle.) I used my sponge again, but this time covered only about 1/3. This polish is not thick at all (the other QY was thick, though.)

A következő lépés egy sötétebb lila szín volt, ismét QY. Ennek a száma 75, egy eléggé sötét lila szín arany csillámokkal. (A csillámok nem igazán láthatók, legalábbis nem annyira mint az üvegben.) Megint szivacsot használtam, de ez alkalommal csak a körmömnek körülbelül 1/3 részét festettem be. Ez a lakk egyáltalán nem sűrű (a másik QY-val ellentétben).


I added one last shade, an almost-black colour of Avon. Almost-black doesn't mean really really dark purple, though, it's blue actually, but I decided to go with it anyway. I'm glad I did, it's not even visible that the darkest colour is not purple like the others. Sponge again, and just a little tip at the end of the nail - not too visible, but helps the gradient look. Nail polish is Avon 's Twilight Blue. The pictures I found on the internet seem really blue, but believe me, in real life, it's pretty dark. (I used this one for another manicure a few months ago, and everybody who has seen it thought it was black, nobody even mentioned being undecided about its colour.)

Még egy utolsó árnyalatot adtam hozzá, az Avon majdnem-feketéjét. A majdnem-fekete azonban nem nagyon nagyon lilát, hanem valójában kéket jelent, de végül úgy döntöttem ennek ellenére használni fogom. Örülök, hogy így tettem, mert nem is látszik a végeredményen, hogy a legsötétebb szín nem lila, mint a többi. Ismét szivacs, és csak egy kicsi csücsök a köröm végén - nem igazán látványos, de segít a színátmenetnek. A körömlakk az Avon Twilight Blue névre hallgató terméke. A képek, amit a neten találtam róla eléggé kéknek mutatják, de higgyétek el, a való életben nagyon sötét. (Használtam már ezt a lakkot egy korábbi manikűrömhöz pár hónapja, és aki csak látta feketének nézte, senki még csak nem is említette, hogy bizonytalan a színét illetően.)


The last step was a top coat (Essence high shine top coat) and some clean-up. (Using a sponge can leave a mess, you can see that in the pictures.) Last time I used sponge I put some stickers on, too, but when I took them off to remove the polish, I realised it looked better without them, so this time I'll just leave it as it is.

Az utolsó lépés a fedőlakk volt (Essence magasfényű fedőlakk) és egy kis takarítás. (A szivacs használata mocskot hagy maga után, látható a képeken is.) Legutóbb amikor szivacsot használtam, raktam pár matricát is a körmömre, de amikor leszedtem, hogy a körömlakkot is eltávolítsam, rájöttem, hogy jobban néz ki nélkülük, szóval ez alkalommal úgy hagyom, ahogy van.


The end result is: I love it! From a 1-metre distance it really looks like gradient, and it's purple, so I guess I just have to love it ^^

A végeredmény: Imádom! Egy méteres távolságból tényleg úgy néz ki, mintha színátmenetes lenne, ráadásul lila is, úgyhogy kénytelen vagyok szeretni ^^


Let's get it started

Ladies and Gentlemen, here comes my insanelyhugenumber-th blog. At least with this one I can prevent the problem of posting useless stuff every other day - because that is what I usually do on the first few weeks after creating a new blog. This time, I'll try to be more specific than ever: I'll only write about my current manicure and about how I managed to do it; with loads of pictures of course.

Hölgyeim és Uraim, íme a nagyonsokadik blogom. De legalább ez alkalommal el tudom kerülni, hogy minden második nap írjak valami jelentéktelen ostobaságot - mert általában ez szokott történni egy blog létrehozása utáni első pár héten. Most azonban minden eddiginél jobban lekorlátozom a témát: csak az éppen aktuális manikűrömről fogok írni, és hogy hogyan készítettem; természetesen mindezt rengeteg képpel.

As you can see, my goal is to "collect" as many readers as possible, which is why I write in Hungarian and in English, too. I'll try to separate the languages with colours and such, so it'll be obvious which paragraph is the one you're interested in. Obviously, my first language is not English, so feel free to correct my errors :)

Amint az látható, a célom minél több olvasót "gyűjteni", ezért is írok angolul is és magyarul is. Megpróbálom színekkel és egyéb eszközökkel elkülöníteni a nyelveket, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, melyik bekezdés is érinti őt. Nyilvánvalóan nem az angol az anyanyelvem, éppen ezért javítsatok ki nyugodtan :)

My goal - to have a lot of readers - is not purely selfish, though :) I read a few polish blogs regularly, and the most disturbing thing I have to deal with is the fact, that these ladies have so much more money to spend on polishes than me. If they post about their latest purchase, that means at least 5-6 different polishes, some more stickers and rhinestones, and much more. Maybe the country I live in is not the best spot for this hobby, but I could never afford to buy so much stuff at once - not to mention the fact that I am a university student who has no income whatsoever. So I try and use my creativity instead of my purse to create my manicures. This is what I'd like to share with the most people possible.

A célom - hogy sok olvasóm legyen - nem csupán önzésből ered :) Rendszeresen olvasok pár körömlakk-témájú blogot, és a legzavaróbb tény, amivel szembesülök, hogy ezeknek a hölgyeknek sokkal több pénzük van körömlakkokra, mint nekem. Ha a legutóbbi bevásárlásukról írnak, az legalább 5-6 különböző körömlakkot jelent, valamint ezen felül matricákat, díszítő köveket, stb. Lehet, hogy az ország, ahol élek, nem igazán a legjobb hely egy ilyen hobbinak, mindenesetre én sosem tudnám megengedni magamnak, hogy egyszerre ennyi mindent vegyek - nem is beszélve arról, hogy egyetemi hallgató vagyok, mindenféle bevétel nélkül. Ezért megpróbálom a kreativitásomat használni a pénztárcám helyett a különféle manikűrök elkészítéséhez. És ez az, amit a lehető legtöbb emberrel szeretnék megosztani.

I've been an "addict" for more than half a year now, and naturally this isn't the first time I'm taking pictures of my creations, but it never occured to me to take them when the manicure is not finished, or to write down which polishes I actually used. So I have a photo album on facebook with more than 100 pictures, but just the end results and in most of the cases I don't even remember which polishes I used. Here is the link:
http://www.facebook.com/album.php?aid=14863&id=1772542399&l=deda41bb8c

Már több mint fél éve vagyok "függő", és természetesen nem ez az első alkalom, hogy fényképeket készítek az alkotásaimról, de még sosem jutott eszembe félkész manikűrt lefényképezni, vagy éppen leírni milyen körömlakkokat használtam. Szóval van egy albumom facebookon több mint 100 képpel, de ezek csak a végső eredményt mutatják, és a legtöbbnél nem is emlékszem, milyen körömlakkot használtam. Itt a link:
http://www.facebook.com/album.php?aid=14863&id=1772542399&l=deda41bb8c

I think I already wrote too much, so here is my last sentence: Enjoy the posts, pictures, descriptions, and try my methods at home if you'd like!

Azt hiszem már most túl sokat írtam, szóval íme az utolsó mondatom: Gyönyörködjetek a bejegyzésekben, képekben, és próbáljátok ki a módszereimet otthon, ha szeretnétek!