2011. február 26., szombat

Square again

I switched back to square nails, and wanted to make a french tip design to prove you: it looks better like this... and I'm not satisfied this time either ^^; This blog must be cursed or something, I just can't create a decent mani since I've started it :D Whatever, I still like it more than the previous one.

Visszaváltottam szögletes körmökre, és francia manikűrt akartam készíteni, hogy megmutassam nektek mennyivel jobban néz így ki... és ismét nem vagyok különösebben elégedett ^^; Ez a blog úgy tűnik meg van átkozva, vagy hasonló, egyszerűen nem tudok egy jó kis manikűrt készíteni amióta elkezdtem az írását :D Mindegy, ez még mindig jobban tetszik, mint az előző.

Here is the first step, two layers of Avon's (Speed Dry) Sateen (after one layer of Essence base coat of course). I love this shade, it just looks elegant, and makes my nails look perfect ^^ It's not too showy, so with a simple two-coat application without any shiny-shimmery add-on, I would even go and have an oral exam wearing it :D Looking at these pictures, maybe I just should have stopped right here... it looks so nice.

Íme az első lépés, két réteg az Avon (Speed Dry) Sateen színéből (egy réteg Essence alapozó lakk után, természetesen). Imádom ezt a színt, annyira elegáns, és tökéletessé teszi a körmeimet ^^ Nem különösebben feltűnő, így egy egyszerű kétrétegű festéssel minden csillogó-villogó kiegészítés nélkül még egy szóbeli vizsgára is elmennék vele :D A képeket látva úgy érzem, lehet hogy itt meg kellett volna állni.. olyan szép.

But no, I just had to add some silver french tip. (I'm not sure silver was a good choice, by the way, it kind of makes the base shade disappear.) I used one of Miss Sporty's Clubbing Colours, No.311 to be exact, which is - as I mentioned before - a silver shade. I love the brush of this one, it's really wide and makes it easy to apply, but the laquer itself... well, let me just say I have never ever been able to apply it without any bubbles even once. I really tried to apply thin layers and wait like hours between layers, but I still ended up with a few bubbles on one of my nails. But its colour is definitely mesmerizing.

De nem, muszáj volt ezüstszínű francia stílusú körömvéget festenem. (Nem vagyok benne biztos, hogy az ezüst jó választás volt egyébként, eléggé elnyomja az alap színét.) Amit használtam, az a Miss Sporty márka Clubbing Colours kollekciójából a 311-es számú lakk, ami - ahogy azt már említettem - egy ezüst árnyalatú lakk. Imádom az ecsetét, nagyon széles és könnyű vele dolgozni, de maga a lakk... nos, csak annyit mondanék, hogy még soha egyetlen egyszer sem sikerült úgy felvinnem, hogy ne legyen buborékos. Tényleg megpróbáltam vékony rétegekben felvinni, és szinte órákat vártam két réteg között, de még így is kialakult egy-két buborék az egyik körmömön. De a színe egyértelműen elbűvölő.

This would have been another good time to stop. But no, I still haven't messed up my lovely Avon colour enough XD Sorry, this regret is sometimes overwhelming. So I took my Essence "Silver Surfer", which is a "freestyle and tip painter", so the bottle says. I began with my left thumb, and ended up with a cute swirl, another wavy line and some spots.

Ennél a pontnál is megállhattam volna. De nem, még mindig nem csesztem el eléggé a gyönyörűséges Avon színt XD Bocsánat, a megbánás néha felülkerekedik rajtam. Szóval fogtam az Essence "Silver Surfer" nevű lakkját, ami egy "freestyle and tip painter" az üveg szerint. A bal hüvelykujjammal kezdtem, és egy aranyos kis csigavonalat, valamint egy másik hullámos vonalat és pöttyöket sikerült festenem.

I was kind of impressed with this one, but I knew I couldn't do this on all my nails. My thumb is the perfect canvas: it's comfortable to paint on, has the largest surface, and it's on my non-dominant hand. So I chose not to experiment too much. I decided to use this extra-thin nail art brush on only three of my nails per hand. Good choice, by the way. On the middle finger I managed to paint the swirl, but on the pinky I messed up big time: it's just a shapeless... thing.

Ezzel meglehetősen elégedett voltam, de tudtam, hogy ezt nem tudnám minden körmömön megcsinálni. A hüvelykujjam körme a tökéletes vászon: kényelmes rá festeni, nagy a felülete, és a bal kezemen van. Ezért úgy döntöttem, nem kísérletezem sokat. Végül csak három körmömre festettem mindkét kezemen. Jó döntés volt egyébként. A középső ujjamon még meg tudtam csinálni a csigavonalat, de a kisujjamat jól elcsesztem: csak egy alaktalan izé lett belőle.


The last step was the top coat and some rhistones, it looks a little bit better this way, makes my pinky look like I actually wanted a teardrop-shaped stone over there, and created the abstract thingie just because of that. Overall, like I said I'm not impressed, but not that disappointed either.

Az utolsó lépés a fedőlakk volt és pár strasszkő, így egy kicsit sikerült javítani a kinézeten, egészen úgy tűnik, mintha egy könnycsepp alakú követ terveztem volna a kisujjamra, és ezért alakult úgy a minta, ahogy. Összességében ahogy mondtam, nem vagyok elájulva, de azért annyira csalódott sem vagyok.
PS: I'm sorry for the terrible quality of the pictures, but it's the middle of (okay, actually the end of) winter here, and I could have waited for days to actually get some sunlight. I had to stick with artificial lights, which is not the best solution as you can see. Sorry again!

Ui.: Elnézést a borzalmas minőségű képekért, de itt éppen tél kellős közepe (na jó, vége) van, és akár napokig is várhattam volna, ha napfényben akarok képet készíteni. Ráfanyalodtam a mesterséges fényekre, ami nem volt a legjobb megoldás, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Még egyszer elnézést!

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése