2011. február 14., hétfő

Dark French with some spots to make it less boring

Here I go again, a few days later than I expected, but with a fresh and new mani. I was planning on doing something totally different, but then my dad's girlfriend got back from Australia, and just put three nail polishes in front of me, and told me to choose one. I didn't have any choice, really :D One of them was a scary neon-orange, I'd probably never be able to wear it, not without gloves anyway. The other one was some pinkish colour, but my boyfriend didn't like it at all, so I chose Sally Hansen's Glossy. I have a bunch of dark polishes, and this one is not any different from them, but who cares, I got one for free :D

Itt vagyok ismét, egy-két nappal később, mint terveztem, de friss és új manikűrrel. Egészen mást terveztem eredetileg, de édesapám barátnője megérkezett Ausztráliából, és egyszerűen letett elém háromféle körömlakkot, hogy válasszak egyet. Nem volt sok választásom, de tényleg :D Az egyik egy ijesztő neon narancssárga volt, valószínűleg nem lennék képes hordani, legalábbis kesztyű nélkül biztosan nem. A másik valami rózsaszínféle volt, de a barátomnak egyáltalán nem tetszett, úgyhogy Sally Hansen Glossy-ját választottam. Van egy csomó sötét lakkom, és ez sem különbözik tőlük, de kit érdekel, ingyen kaptam :D

I started with my usual base coat of course, still Essence. Then I applied two coats of my new Australian Sally Hansen :D I liked it a lot, it was easy to handle. The brush is a little bit thin though, but I usually don't follow the three-stroke rule, so I don't mind. Two coats was enough, by the way, I didn't even think about applying a third one.

A szokásos alapozó lakkommal kezdtem természetesen, még mindig Essence. Aztán felvittem két rétegnyit az ausztráliai Sally Hansenből :D Nagyon tetszett, könnyű volt bánni vele. Bár az ecset egy kicsit vékony, de úgysem nagyon szoktam követni a háromvonásos szabályt, így nem zavar. Két réteg elég volt egyébként, meg sem fordult a fejemben, hogy egy harmadik is kéne.


It's supposed to have more red in it I guess, but with natural light and even with lamps around, it's pretty much black and that's all. It's nearly impossible to tell that there's red in there. If you know what you're looking for, then maybe you'll see it.

Azt hiszem több pirosnak kéne benne lennie, de természetes fénynél és még lámpáknál is jobbára egyszerűen csak fekete és ennyi. Szinte lehetetlen megmondani, hogy piros is van benne. Ha tudod, hogy mit keress, akkor talán meglátod.

The next step was the tip, I used Jollie France's ... number 93? I really can't tell which number is supposed to stand for the shade, sorry. I got this polish as a present from my friend, I have no idea where she got it, but it's a pretty nice red colour - just look at the picture. Two coats were needed to get rid of the black underneath.

A következő lépés a köröm vége volt, egy Jollie France lakkot használtam... talán 93-asat? Nem tudom eldönteni melyik szám utal az árnyalatra, bocsánat. Ezt még ajándékba kaptam egy barátnőmtől, fogalmam sincs honnan szerezte, de egész szép piros színe van - nézd csak meg a képen. Két réteg kellett ahhoz, hogy megszabaduljak az alatta levő feketétől.


This seemed too simple to me, so I added some spots on my thumb, middle finger and pinky - three on each, meant to be smaller the closer you get to the tip. It's not exactly the most creative thing I've ever done, but still better than without them :D

Ez így egy kicsit túl egyszerűnek tűnt nekem, úgyhogy tettem még egy-két pöttyöt a hüvelyk-, középső és kisujjamra - mindegyikre hármat, elméletileg a köröm vége felé egyre kisebbeket. Nem éppen a legkreatívabb dolog amit valaha kitaláltam, de még mindig jobb így mint nélküle :D


I did only one more thing to make it a little bit more exciting - adding rhinestones to the biggest spots. I haven't used them for a while, I kind of missed them, and how they tend to disappear after a few days :)

Egyetlen apróságot tettem még hozzá, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen - strasszköveket a legnagyobb pöttyökre. Jó ideje nem használtam már őket, kicsit hiányoztak is, meg az is, ahogy egy-két nap után hajlamosak eltünedezni :)


Honestly, I'm not exactly satisfied, so this one probably won't stay on too long. I expected the Sally Hansen polish to be more reddish, and the spots to be more even, and everything. I guess I also got used to square nails, and this sudden idea of growing them round was not the best. French manicure looks better on square, if you ask me. But it didn't turn out to be that bad, so I'll just quit whining :D

Őszintén szólva nem vagyok éppen elégedett, úgyhogy ez nem marad fent sokáig. Azt hittem, a Sally Hansen pirosabb lesz, a pöttyök pedig egyenletesebbek, meg úgy amúgy is. Azt hiszem túlságosan hozzászoktam a szögletes körmökhöz, és a hirtelen ötlet miszerint kerekre reszelem őket, nem volt a legjobb. A francia manikűr eleve jobban néz ki szögletes körmökön, ha engem kérdeztek. De azért annyira nem lett rossz, úgyhogy inkább abbahagyom a nyafogást :D


PS.: I don't believe in Valentine's Day, so don't expect me to come up with any heart-shaped or lovey-dovey manicure in the next few years :D

Ui.: Nem hiszek a Valentin napban, úgyhogy ne számítsatok semmilyen szív alakú vagy szerelmetes manikűrre az elkövetkezendő években :D

2 megjegyzés:

lex írta...

Nekem ez is tetszik, de a mindennapokra túl sötét és hangsúlyos :) Olyan... drasztikus ^^"

Sedna írta...

Valóban nem túl diszkrét :D Én mindennapokra simán hordom, de azért egy szóbeli vizsgára nem megyek el így, még a végén kinéznek onnan XD

Megjegyzés küldése